. Orientering om 'de lysende sten' på Husumforbindelsen

Tidligere beslutninger

Brønshøj-Husum lokaludvalg fremsendte i november - på baggrund af drøftelser om de lysende sten, der markerer Husumforbindelsen - en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med ønske om, at 'de lysende sten' søges flyttet og bevaret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager svar fra Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen samt forvaltningens faglige notat om muligheder for flytning og bevarelse af 'de lysende sten' til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, har svaret på lokaludvalgets henvendelse med ønske om, at 'de lysende sten' flyttes og bevares. Endvidere har borgmesteren fremsendt et fagligt notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Det vurderes at koste 50.000 kr. at flytte 'de lysende sten' samt 5-7.000 kr. i årlig drift. Det foreslås, at forvaltningen opbevarer 'de lysende sten', indtil der er fundet politisk og økonomisk løsning.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.


 

Beslutning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.