. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen indkommet 5 ansøgninger til Bydelspuljen:

Ansøger

Projektnavn

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Fagudvalg indstiller

FU indstiller

Sarah Sarina Rommedahl

Dans på Bellahøj

KU

30.000

30.000

30.000

Tingbjerg pensionist Center m.fl.

I Tingbjerg spiser vi sammen 2021

SOSU

40.000

40.000,00

35.000

Foreningen Café Mors Varme Hænder

Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

KU

9.000

9.000

9.000

Foreningen JAZZiVÆRK

Brønshøj Sommer Jazz 2021

KU

70.000

60.000

60.000

Husum Bibliotek m.fl.

Weekend for børn i Brønshøj, Husum og Tingbjerg

KU/BUFI

60.000

?

0

I alt

209.000

139.000

134.000

Hertil kommer 1 intern indstilling:

Indstillinger til Pulje B: Samarbejde og Netværk

Fagudvalg

Beløb

Ekstra bevilling til Bydelsguide FU  5.000

Invitationer til Borgerpanel

FU

15.000

I alt

20.000

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi 2020

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen. Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 besluttet følgende fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr.:

  • Pulje A: (Bydelspuljen) Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
  • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
  • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.621.679

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

858.000

619.055

238.945

Intern Pulje (C )

172.150

172.150

-

Borgerrettede projekter (B)

591.529

341.399

250.130

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

489.075

 

 

 

Økonomi 2021

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.584.900 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2021. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen. Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 
 
Lokaludvalget har pt. bevilget 81.214 kr. fra Bydelspuljen 2021 til ansøgninger til bydelspuljen i 2021.
 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Lis Søkvist stiller forslag om, at lokaludvalget bruger restmidler på at etablere hjertestartere udendørs. Formanden oplyser, at det desværre ikke kan nås indenfor dette budgetår.

 

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.