. Ansøgning om støtte til "Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 2021" (2020-0866269)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 2021" med 9.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening Café Mors Varme Hænder søger støtte til at afholde tre håndarbejdsarrangementer med spisning i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus den 9. februar, 9. marts og 16. april 2021.

Ved arrangementerne vil der være gratis mad og et lille oplæg fra design- og håndarbejdsværkstedet Igne:oyas faste designer og syerske, efterfulgt af en øvelse, hvor man kan prøve kræfter med en given håndarbejdsteknik. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Projektet finder sted i samarbejde mellem den frivilligt-drevne café i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, "Café mors varme hænder", Foreningen Igne:oya, den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Arrangementerne er gratis og åbne for alle. Målgruppen er alle med interesse for håndarbejde. Strikkeklubberne i Diakonien og Tingbjerg pensionistcenter og strikkeklubber i Husum og Brønshøj vil blive inviteret. Ansøger forventer 20-30 deltagere pr. arrangement.

Der gøres reklame for projektet via Facebook, Instagram og via mund til mund. Ansøger håber på redaktionel omtale i Brønshøj Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 9.000 kr.
Forventede udgifter: 9.000 kr.

Projektet rummer udgifter til mad, materialer samt honorar til oplægsholder.

Ansøger og samarbejdspartnere bidrager med medarbejdertimer, frivilligtimer og stiller lokaler til rådighed. 

Tidligere bevillinger

Café Mors Varme Hænder fik i oktober 2020 bevilget 6.000 kr. til to tilsvarende arrangementer, som måtte aflyses grundet COVID-19-situationen og restriktionerne på café-området. Ansøger gjorde derfor ikke brug af støtten.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte projektet "Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 2021" med 9.000 kr.