Mødedato
17-12-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Kom og tal med dit Lokaludvalg (tilhørernes punkt)

2

Godkendelse af dagsorden

3

Præsentation af borgerpanelets online brugerkortlægning af bynatur i Brønshøj-Husum

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Bevilling: Invitationer til borgerpanel (2020-midler)

6

Bevilling: Ekstra bevilling til bydelsguide (2020-midler)

7

Lokaludvalgets arbejdsplan og budget 2021

8

Ansøgning om støtte til "Dans på Bellahøj" (2020-0866199)

9

Ansøgning om støtte til "I Tingbjerg spiser vi sammen 2021" (2020-0866252)

10

Ansøgning om støtte til "Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 2021" (2020-0866269)

11

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sommer Jazz 2021" (2020-0866294)

12

Ansøgning om støtte til "Weekend for børn i Brønshøj, Husum og Tingbjerg" (2020-0864819)

13

Godkendelse af brev til Teknik- og Miljøudvalget om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej (2020-0194515)

14

Orientering om belysning i Husumparken

15

Orientering om 'de lysende sten' på Husumforbindelsen

16

Beslutning om at være medunderskrivere af åbent brev til BR om store skoler på små grunde (2020-0888575)

17

Drøftelse af henvendelse fra Copenhagen Bike Festival

18

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

19

Meddelelser

20

Eventuelt