6. Ansøgning om støtte til "Lektiecafé i Bellahøjhusene" (2020-0191683)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte "Lektiecafé i Bellahøjhusene" med 18.039 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Sammen om Bellahøj søger støtte til et pilotprojekt, hvor to kvinder fra boligforeningerne på Bellahøj vil videreføre en nyopstartet lektiecafé og forankre den som et beboerstyret tilbud til børn, unge og voksne på Bellahøj. Lektiecaféen afholdes i boligafdelingen SABs beboerlokale to gange om ugen i perioden 22. september til 17. december 2020. 

Lektiecaféen startede i februar 2020, men måtte lukke igen pga. COVID-19. Formålet med det ansøgte projekt er at genoptage lektiecaféen og styrke den gennem indkøb af udstyr/materialer, frivilligpleje samt materialer til reklame for lektiecaféen.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Lektiecaféen er åben for alle børn i området samt for voksne, der søger sprogtræning. En anden målgruppe er voksne beboere og unge under uddannelse fra lokalområdet, som skal rekrutteres som frivillige. Ansøger forventer, at lektiecaféen vil blive besøgt af ca. 40 børn om ugen og at der til hver lektiecafé er 4-6 frivillige lektiehjælpere til stede. Lektiecaféen er gratis og åben for alle.

Sammen om Bellahøj, den kommunale boligsociale indsats, hjælper beboerne med at igangsætte lektiecaféen. Sideløbende arbejder Sammen om Bellahøj på at etablere en beboerforening, der skal koordinere de beboerdrevne aktiviteter i Bellahøj. Målet er at lektiecaféen på sigt skal forankres i denne forening, som skal drives af beboere.

Der gøres reklame for lektiecaféen via opslag i de 28 højhuse på Bellahøj, på Bellahøj skole, Rødkilde Skole samt Brønshøj Bibliotek. Desuden reklameres på lektiecaféens facebookside, på Sammen om Bellahøjs web- og facebookside, samt i Sammen om Bellahøjs nyhedsbrev.
Den 8. september laves et kick-off arrangement, hvor børn og deres forældre inviteres til pizza, herunder information om lektiehjælpen. Der søges ikke støtte til dette arrangement, da det ligger inden lokaludvalget behandler ansøgningen.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 18.039 kr.
Forventede udgifter: 18.039 kr.

Projektet rummer udgifter til indkøb af udstyr så som computer, printer og internet og materialer så som printerpapir, frugt og lektiehjælpredskaber. Desuden udgifter til julefrokost og teambuldingaften for de frivillige og print af reklameopslag. Ansøgerne bidrager med medarbejdertimer, frivillig arbejdskraft samt stiller lokale til rådighed.  

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har været i dialog med ansøger om størrelsen på det ansøgte beløb. Ansøger oplyser, at det korrekte beløb er 18.039 kr.

Forretningsudvalget har bedt sekretariatet spørge ansøger, i hvor høj grad at lektiecaféens aktiviteter er afhængige af indkøbet af it-udstyr og hvad udstyret specifikt skal bruges til. Ansøger svarer: 

"Lektiecafeen har brug for computer, printer og netværk til at kunne gå på nettet for at kunne hjælpe eleverne i lektiecafeen. Eleverne har ofte brug for at gå ind på skolens intranet for at se, hvilke opgaver de har for. Eleverne har ikke selv computer med i lektiecafeen. Både lektiehjælpere og elever har brug for at finde eksempler på matematikopgaver, viden om diverse emner, hjælpeprogrammer og et tekstprogram, så der kan blive skrevet og printet ud.

Hvis lokaludvalget støtter ansøgningen vil computer og printer tilhøre Sammen om Bellahøj, som udlåner udstyret til lektiecafeen. I tilfælde at lektiecafeen lukker, vil udstyret overgå til Sammen om Bellahøj."

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget. Kulturudvalget mener, at projektet er sympatisk, men indstiller til afslag, da der er tale om indkøb af udstyr til drift af lektiecaféen. Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen med 11.700 kr. Udgifterne til IT-udstyr støttes ikke, da det opfattes som inventar. 

Forretningsudvalget indstiller til fuld støtte, såfremt ansøger redegør for hvordan it-udstyret er nødvendigt for lektiecaféens aktiviteter. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet i forhold til IT-udstyr.

 

Afstemning for støtte: Pernille Høholt-Larsen, Palle Lolk, Tahira Ashraf, Sune Vuorela, Inge Jensen, Ida Jørgensen, Christian Hesselbjerg, Kirsten Vibeke Møller, Jeppe Schmidt-Hansen, Sabah Quarasnane, Christoffer Rosenkrands, Stine Skot og Hans S. Christensen.

Afstemning imod støtte: Torben Engel-Nielsen, Freddy Ingvorsen, Søren Axel Cloos.

 

Lokaludvalget bevilger 18.039 kr. til 'Lektiecafé i Bellahøjhusene'