10. Ansøgning om støtte til "Lyskæder på Husum Torv" (2020-0192578)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Lyskæder på Husum Torv"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til at indkøbe og ophænge seks lyskæder i træerne på Husum Torv i perioden slut november til 31. december 2020. Det er tanken, at lyskæderne skal ophænges hver december i de kommende år.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er husumborgere og buspassagerer, der passerer torvet. 

Ansøger samarbejder med de omkringliggende butikker om at indsamle penge til lyskæderne. 

Ansøger overvejer at afholde et mindre indvielsesarrangement, når lyskæderne tændes.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Forventede udgifter: 29.000 kr.
Forventede indtægter: 9.000 kr.

Projektet rummer udgifter til indkøb af lyskæder samt ophængning og nedtagning af kæderne. Indtægterne stammer fra indsamling blandt de omkringliggende butikker. Ansøger bidrager med frivillig arbejde.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Byudviklingsudvalget og Kulturudvalget.

Byudviklingsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, da udvalget mener, at Husum Torv mangler en markering efter at juletræet er flyttet fra torvet.

Kulturudvalget indstiller til afslag, da projektet ikke er aktivitetsbaseret og netværksskabende.

Forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling om afslag. Begrundelsen for afslaget er, at lokaludvalget med Bydelspuljen ønsker at støtte aktiviteter i bydelen og udvalget finder, at dette projekt ikke er tilstrækkeligt aktivitetsbaseret. Desuden er det udvalgets vurdering, at den netværksdannende effekt af projektet er begrænset.

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet. 

Lokaludvalget drøfter, at borgere i Husum efterspørger julebelysning, fokus på Husum Torv samt at lyskæder generelt vil skabe glæde og lyse torvet op. Endvidere at projektet vurderes netværkskabende via de aktører, der skal engageres som medfinansierende.

LU beslutter at støtte projektet med 20.000 kr. med forudsætning om et 'corona-sikkert' indvielsesarrangement.