15. Drøftelse af Mosetræf i ny form

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter sig til én af de fire foreslåede modeller for fremtidens mosetræf. 

 

Problemstilling

De to lokaludvalg besluttede i 2011 at overtage opgaven med at stå for afholdelsen af Mosetræffet, og dermed tog over hvor Teknik- og Miljøforvaltningen slap. Siden 2012 har de to Lokaludvalg således afholdt Mosetræf. Det har givet god mening fordi vi havde et klart mål med Mosetræffet:

  • En brændende platform til at italesætte et politisk ønske om at få en helhedsplan for mosen, og afsætte midler hertil
  • At få skabt et lokalt borgerengagement omkring denne naturparks mange udfordringer

Gennem årene har lokaludvalget derfor brugt Mosetræffet til diverse politiske debatter, og har fået midler til en helhedsplan som har sat fokus på diverse opgaver med naturpleje, vandkvalitet, faciliteter osv. Samtidig har lokaludvalgene også skubbet til at der er dannet laug som Naturplejelauget og Kogræsserlauget, og haft et mere løst koblet netværk for hele mosen kaldet Utterslev Moses venner.

På sin vis har vi nået det vi ønskede, og derfor er incitamentet til Mosetræffet også et andet i dag end i 2012. Herudover – på et mere personligt plan – må vi også erkende, at medarbejdernes entusiasme og gejst i planlægningen ikke helt er hvad den har været.

Vi ser derfor 4 muligheder for hvordan vi kan håndtere dette.

 

4 muligheder:

  1. TMF tager Mosetræffet tilbage. De har været hovedansvarlige for Mosetræffet fra 1990erne og frem til 2010.
  2. Lokaludvalgene aflyser Mosetræffet fremover
  3. Lokaludvalgene pålægger miljømedarbejderne at fortsætte med planlægningen af mosetræffet
  4. Der planlægges en overgangsordning, så Mosetræffet fremover planlægges og udføres af frivillige med tilskud og organisatorisk støtte fra lokaludvalgene

Ad pkt. 1. TMF tager Mosetræffet tilbage

Hvis lokaludvalgene ikke løber videre med Mosetræffet, ville det være mest korrekt at spørge TMF om de ønsker Mosetræffet tilbage. TMF havde i årene op til 2011 allerede droslet ned på aktiviteterne, og derfor forestiller vi os også at de nok vil takke nej til at få Mosetræffet tilbage. Desuden har de ikke længere naturvejledere i staben.

Ad pkt. 2. Lokaludvalgene aflyser Mosetræffet fremover

En kategorisk nedlukning af Mosetræffet virker nok også voldsomt. Der er tale om et arrangement der har eksisteret i rigtig mange år og har en fast skarre af frivillige og deltagere, som forventer et Mosetræf. Det vil bestemt ikke være vores førsteprioritet.

Ad pkt. 3. Miljømedarbejderne pålægges at fortsætte med afholdelse af Mosetræf

Lokaludvalgene vurderer at Mosetræffet er en tradition der har stor betydning for arbejdet omkring Utterslev Mose og at sekretariaterne derfor fremover bør prioritere opgaven med at puste ny energi ind i processen med at planlægge mosetræffet.

Ad pkt. 4. En overgangsordning til udførelse af frivillige

Sekretariaterne og Brønshøj Husum Lokaludvalgs miljøudvalg og forretningsudvalg bakker op om denne model.

Vi forestiller os at der i dette ligger et arbejde i at få etableret et mosetræfslaug, få udarbejdet en drejebog for Mosetræffet, og etableret et tæt samarbejde mellem sekretariater og frivillige til næste mosetræf, som springbræt til, at lauget fremover arrangerer det årlige Mosetræf.

Der skal således laves et forarbejde så vi kan ruste os til at starte de dialoger blandt erklærede og uerklærede mosevenner om hvordan vi styrker og formaliserer den folkelige organisering om mosen og mosetræffet.

På Lundehustorvet har Bispebjerg lokaludvalg haft med succes lykkedes med at overdrage planlægningen og udførelsen til en frivillig gruppe.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg det som sin erklærede målsætning i gældende bydelsplan at der skal skabes netværk omkring de centrale indsatsområder, der kan fungere som selvstændige aktører og på en helt anden måde end lokaludvalgene have mulighed for at søge politisk opbakning og økonomisk støtte.

Såfremt Lokaludvalgene foretrækker at arbejde videre med model 4, så vil de to sekretariater udarbejde et strategioplæg til hvordan arbejdet skal forløbe, og eventuelle midler der skal afsættes hertil.

 

Løsning

 

Økonomi

Vælges model 4. vil det i sig selv ikke have nogle økonomiske konsekvenser men det efterfølgende arbejde med at etablere et mosetræf vil medfører et træk på medarbejderressourcer og midler fra pulje B. 

 

Videre proces

 

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet.

Lokaludvalget er enige om at drøfte model 4 samtidig med et strategioplæg herom. Sekretariatet udarbejder strategioplæg og forelægger dette for lokaludvalget til videre drøftelse.