18. Høring - 2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler (2020-0194466)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager forslag til ny budgetmodel for almenskoler til efterretning

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har sendt et forslag til en ny model for, hvordan budgettet for de københavnske folkeskoler skal sammensættes. Ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen er der behov for en ny, mere simpel og gennemskuelig budgetmodel. Den nuværende model tager udgangspunkt i antal elever, hvor den nye model primært tager udgangspunkt i antal klasser. Budgetmodellen ændrer på 1,8 af i alt 2,7 mia. kr. i skolernes budget. 47 af skolerne ville opleve en ændring i bevilling på mellem +/-3 procent, hvis den nye model var gældende for budget 2020. 5 skoler ville opleve en ændring på mere end +/- 5 procent. Ingen skoler ville opleve ændring på mere end +/- 7 procent.

For bydelens folkeskoler ser det sådan her ud, hvis man tager udgangspunkt i 2020-tal (se bilag 2 i materialet):

  • Bellahøj Skole: -6 %
  • Korsager Skole: -1 %
  • Brønshøj Skole: -1 %
  • Tingbjerg Skole: 0 %
  • Husum Skole: +2 %

Høringsfristen er den 25. september. Forslaget kan ses på kommunens høringsportal Bliv Hørt: https://blivhoert.kk.dk/hoering/2-behandling-af-forslag-til-ny-budgetmodel-almenskoler

Løsning

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget og forretningsudvalget synes, at forslaget ser fint ud og har ingen kommentarer. Lokaludvalget afgiver ikke høringssvar, men tager blot forslaget til efterretning. 

Videre proces

Sekretariatet meddeler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at lokaludvalget ikke har kommentarer til høringen. 

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet. Bellahøj Skole vil med den nye budgetmodel vil miste 6 pct. svarende til 700.000 kr. Lokaludvalget har ikke modtaget henvendelser om sagen og drøfter, at skolebestyrelser selv kan indgive høringssvar om sagen. 

 

Lokaludvalget beslutter ikke at afgive høringssvar.