11. Bevilling: Jul i Brønshøj Vandtårn

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget drøfter og bevilger 70.000 kr. til 'jul i Vandtårnet'

Problemstilling

Kulturudvalget (KU) foreslår, at lokaludvalget for 6. i år i træk arrangerer "Jul i Vandtårnet". Arrangementet afholdes søndag den 6. december 2020 i samarbejde med Kultur N/Pilegården, Foreningen Brønshøj Vandtårn og Tingbjerg Kulturhus.

Se projektbeskrivelse og budget.

Kulturudvalget vil planlægge efter et forsigtighedsprincip ift. risiko for aflysning eller nedjustering af projektet pga. corona, ligesom gældende retningslinjer for corona overholdes.

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet projektet og bakker op om 'jul i vandtårnet'.

 

Økonomi

Der er budgetteret med 70.000 kr. til jul i vandtårnet i lokaludvalgets arbejdsplan for 2020.

Pengene tages fra lokaludvalgets pulje til 'borgerrettede projekter' (pulje B).

 

Videre proces

Kulturudvalget igangsætter planlægningen.

Beslutning

 

Kulturudvalget vil ved kommende møde i udvalget lægge en plan for projektet, der lever op til gld. retningslinjer for corona. Kulturudvalget vil herefter forelægge planen for lokaludvalget.

 

Lokaludvalget beslutter at afsætte en økonomisk ramme til 'jul i Brønshøj Vandtårn' på 68.000 kr. som budgetteret i projektbeskrivelsen.