3. Borgerpanelundersøgelse: Undersøgelse af Tingbjerg og Husums Nords omdømme

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg tager udseendelse af omdømmeundersøgelse af Tingbjerg og Husum Nord til lokaludvalgets elektroniske borgerpanel til efterretning.

 

Problemstilling

I slutningen af august sendte Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse ud til Københavns Kommunes elektroniske borgerpanel om Tingbjerg og Husum Nord, hvor der er Tryghedspartnerskab. Formålet med undersøgelsen er at afdække borgernes kendskab til bydelene, bydelenes omdømme og herunder borgernes oplevelse af tryghed og kriminalitet.

Lokaludvalgets sekretariat er i den anledning blevet kontaktet af Tryghedspartnerskabet med henblik på, om lokaludvalgets borgerpanel også må bruges til denne undersøgelse, da det er bydelspecifikke spørgsmål. Samme undersøgelse med samme spørgsmål blev sendt ud i 2017. Dermed kan de to undersøgelser efterfølgende sammenlignes.

Da udsendelsen til lokaludvalgets borgerpanel skal afsluttes sideløbende med udsendelsen til Københavns Kommunes borgerpanel, kunne beslutningen herom ikke udskydes til lokaludvalgsmødet i september. 

Undersøgelsen og spørgsmålene tilgås via dette link: https://fal.cn/39JX5

Formanden har godkendt udseendelen, jf. regulativ for lokaludvalg § 19, stk. 3.

 

Videre proces

På lokaludvalgsmødet til oktober vil resultaterne af undersøgelsen blive præsenteret for lokaludvalget.

 

Løsning

Lokaludvalget tager udsendelsen af omdømmeundersøgelse af Tingbjerg og Husum Nord til lokaludvalgets elektroniske borgerpanel til efterretning.

 

Beslutning

 

Indstillingen blev taget til efterretning.