19. Drøftelse af forskningsprojekt i Tingbjerg

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter henvendelse om forskningsprojekt i Tingbjerg og beslutter om lokaludvalget vil være med i samarbejde herom.

Problemstilling

Garbi Schmidt, forsker ved RUC, har henvendt sig til lokaludvalget med ønske om samarbejde om et nyt forskningsprojekt i Tingbjerg. Formålet med forskningsprojektet beskrives i bilag.

Sekretariatet har holdt et kort møde med Garbi Schmidt om aktører og indsatser i Tingbjerg. Forskningsprojektet er i sin indledende fase, vil udvikle sig og blive konkretiseret i indsatser, ligesom der skal søges finansiering hertil. 

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet henvendelsen og har bedt om en kort formålsbeskrivelse på dansk (se bilag).

Lokaludvalget drøfter henvendelsen og beslutter, om de vil bakke op og løbende samarbejde om forskningsprojektet.

Økonomi

Projektet har ingen økonomisk konsekvens for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

 

 

Beslutning

 

Christoffer Rosenkrands er inhabil og forlader lokalet under dette dagsordenspkt.

 

Indstillingen blev drøftet. Sabah Quarasnane og Pernille Høholt-Larsen har haft drøftelser med forskeren.

 

Lokaludvalget beslutter at støtte ansøgningen og samarbejde via videndeling om netværk og kontakter.