20. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Planlægning af borgerinddragelsesproces om helhedsplan for Brønshøj Torv:

Formand for Kulturudvalget, Kirsten Møller, sekretariatet og Kultur N holder møde om samarbejde om borgerinddragelse mandag d. 14. september i forbindelse med, at der er bevilget en planlægningsbevilling til Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus i Budget 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Beslutning

 

Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus:

Kirsten Møller, formand for Kulturudvalget, oplyser, at Pilegården holder bestyrelsesmøde og efterfølgende internt kaffemøde med Pilegårdens foreninger i oktober om planlægningsbevillingen. Formand Hans S. Christensen ønsker, at det indgås samarbejde med forvaltningerne om lokaludvalgets kommende borgerinddragesesproces, så der sikres sammenhæng på tværs. Sekretariatet er i kontakt med forvaltningerne om at arrangere et møde. Kirsten Møller oplyser, at hun besøgte  Bellahøj Friluftsscene. Der mangler mulighed for overdækning og sceneudstyr. Endvidere er der behov for en gennemgang af toiletforholdene.  

Ida Jørgensen, formand for Miljøudvalget, oplyser, at Miljøudvalget planlægger en netværksdag, men at denne nedjusteres eller aflyses afhængig af situationen med retningslinjer for corona.

Stine Skot, formand for Social- og Sundhedsudvalget, oplyser, at de afholder et elektronisk sundhedsnetværksmøde d. 12. november.