8. Ansøgning om støtte til "Skriveværksted: forfatterspirernes skriveklub i Brønshøj" (2020-0192552)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Skriveværksted: forfatterspirernes skriveklub i Brønshøj"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Brønshøj Bibliotek søger støtte til et skriveforløb for unge mellem 11-18 år, hvor de unge undervises af en forfatter og udvikler deres skriveteknikker. Forløbet finder sted fra 1. september til 30. november 2020 på Brønshøj Bibliotek. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er unge med interesse for at skrive i en alder fra 11 til 18 år. Der er en egenbetaling på 500 kr. for 12 undervisningsgange af 2 timers varighed. Der er plads til max 14 elever, men ansøger forventer 8-10 deltagere.

Der samarbejdes med andre skriveklubber i byen, så Brønshøj på denne måde er en del af et netværk på tværs.

Der annonceres på de sociale medier, i lokalavisen og via bibliotekernes hjemmeside samt kommunens BrugByen.nu.

Ansøgt beløb: 6.400 kr.
Forventede udgifter: 14.900 kr. 
Forventede indtægter: 4.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 4.500kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til forfatter samt til forplejning. Indtægterne stammer fra deltagerbetaling. Ansøger bidrager ud over egenfinansieringen med medarbejdertimer og stiller lokale til rådighed.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet bemærker, at projektet starter, inden lokaludvalget behandler ansøgningen. Ansøger begrunder dette med, at de allerede havde annonceret projektet og fået de første tilmeldinger, da de mod forventning fik afslag fra en anden pulje. Ansøger søger derfor lokaludvalget om støtte til at aflønne i oktober og november måned og dermed til at kunne gennemføre hele forløbet.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget.  Kulturudvalget vil gerne støtte aktiviteten med et mindre beløb svarende til deltagergebyret for de børn, der kommer fra 2700 Brønshøj. Dvs. 4.000 kr. som ramme. 

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller til afslag, da projektet er igangsat.

Forretningsudvalget støtter denne indstilling og indstiller, at der gives afslag på støtte med den begrundelse, at projektet allerede er igangsat, når lokaludvalget behandler ansøgningen.

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet ift. at lokaludvalget synes, det er et godt projekt, men ikke lever op til kriterier for at søge støtte, da projektet vurderes igangsat.

 

Lokaludvalget stemte om afslag:

 Afstemning for at give afslag: Pernille Høholt-Larsen, Palle Lolk, Tahira Ashraf, Sune Vuorela, Ida Jørgensen, Christian Hesselbjerg, Torben Engel-Nielsen, Freddy Ingvorsen, Kirsten Vibeke Møller, Jeppe Schmidt-Hansen, Sabah Quarasnane, Christoffer Rosenkrands, Stine Skot, Hans S. Christensen

 

Afstemning imod at give afslag: Inge Jensen og Søren Axel Cloos.

 

Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen.