5. Ansøgning om støtte til "Lys på Vandtårnet" (2020-0191531)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte "Lys på Vandtårnet" med 44.000 kr. 

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet, såfremt der bevilges støtte på mere end 25.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at opsætte lyskæder på Brønshøj Vandtårn i december 2020. Pilegården har aftalt med det firma, der opsætter lyskæderne at kæderne bliver hængende til og med januar 2021.

Lysene tændes efter planen i forbindelse med lokaludvalgets arrangement "Jul i Vandtårnet", som formodes at blive afholdt i starten af december. Traditionen med at sætte lys på tårnet blev startet af lokaludvalget i 2014.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgrupppen er alle bydelens borgere. 

Ud over lokaludvalget samarbejder Pilegården med Foreningen Brønshøj Vandtårn, bydelens borgere og forskellige lokale interessenter både ift julebelysningen og udviklingen af vandtårnet. 

Brønshøj-Husum Avis kontaktes med henblik på en artikel og der annonceres gennem vandtårnets og Pilegårdens nyhedsbreve og Facebooksider.

Ansøgt beløb: 44.000 kr.
Forventede udgifter: 69.000 kr.
Egenfinansiering: 25.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorering af det firma, der står for opsætning, forsikring, service og vedligehold af lyskæderne. Ud over medfinansieringen bidrager Kulturhuset Pilegården med medarbejdertimer og kommunikation.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har siden 2017 givet støtte til opsætning af lys på vandtårnet, senest med 35.000 kr. i 2019. Ansøger beskriver i ansøgningen, at Pilegården og vandtårnets økonomi i år er presset af coronakrisen bl.a. pga. manglende lejeindtægter, hvorfor de i år ansøger om at lokaludvalget dækker 2/3 af beløbet.

Sekretariatets bemærkninger

Efter ønske fra Byudviklingsudvalget har ansøger sendt en opdateret ansøgning, hvor det tydeligere fremgår af budgettet, hvad støtten går til. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Byudviklingsudvalget og Kulturudvalget. Begge udvalg indstiller at der skal gives støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om fuld støtte til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Lokaludvalget beslutter at støtte ansøgningen om støtte til 'Lys på Vandtårnet' med 44.000 kr. og bemærker, at projektet af lokaludvalget i år støttes med 9.000 kr. mere, fordi ansøgers økonomi er udfordret hertil pga. corona.

Christoffer Rosenkrands vælges som følgeperson.