21. Meddelelser

Sagsfremstilling

 

Sekretariatet arbejder hjemmefra indtil 22. september:

På grund af stigende smittetal af corona, arbejder lokaludvalgets sekretariat hjemmefra indtil 22. september. Sekretariatet deltager i fysiske lokaludvalgsmøder mv. under gældende retningslinjer for at hindre smittespredning, men selve sekretariatet er ubemandet. 

 

 Beslutning om ændring af skoledistrikt imellem Utterslev og Bellahøj Skole:

Der har været offentlig høring af ændring af skoledistriktet imellem Utterslev Skole og Bellahøj Skole.  Lokaludvalget afgav ikke høringssvar, men har via Byudviklingsudvalget og sekretariatet gjort de berørte grundejerforeninger og skolebestyrelser opmærksomme på den offentlige høring. Flere borgere fra Brønshøj samt skolebestyrelserne fra hhv. Bellahøj og Utterslev skole har indgivet høringssvar.

Børne- og Ungdomsudvalgets vedtog på møde d. 12. august at flytte karré 27921-27925 og karré 30714B fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole. Børne- og Ungdomsudvalget retter henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at opfordre Teknik- og Miljøudvalget til at løfte budgetønsket om en forbedring af sikkerheden for skolevejen til Bellahøj Skole efter distriktsændringen. 

Se referat af Børne- og Ungdomsudvalgsmødet samt høringssvar her: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/12082020/edoc-agenda/70be1393-c2a7-4cdc-bc48-008a49ea7a95/c4d7ae4c-3001-4be4-9c05-b2e696048261

 

Seminar:

Arbejdsgruppen og sekretariatet har planlagt seminar. Temaerne for dagen er 'tilpasning af lokaludvalg' med besøg af to BR-medlemmer og evaluering af Bydelsplan - og ideer til nye bydelsplan og metoder. Seminaret holdes i Husum Boldklub d. 24. oktober kl. 09.00 med afsluttende middag kl. 17.30. Sekretariatet udsender invitation til medlemmer og suppleanter.

 

Suppleringsvalg:

Der er indkaldt til suppleringsvalg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg mandag d. 14. september kl. 19.00. Lokaludvalgssekretariatet orienterer om resultatet.

 

Bellahøj Friluftsscene er færdigrenoveret:

Lokaludvalgssekretariatet er blevet orienteret af Helle Hagelund fra Teknik- og Miljøforvaltningen om, at Bellahøj Friluftsscene er færdigrenoveret: 

Jeg vil blot orientere om, at vi er ved at være færdige med renoveringsarbejderne på Bellahøj Friluftsscene.Det er muligt inden for de afsatte midler at renovere bagtrappen, hvilket vi ved var et lokalt ønske. (NB det bliver stadig en naturmæssig trappe som eksisterende).Da Lokaludvalget har stafetten omkring noget markering af indvielsen af Bellahøj Friluftsscene, vil jeg høre om der er gjort nogle tanker/idéer omkring dette. Vi herinde har fuld forståelse for, hvis I ikke vil afholde noget pga. corona.

Sekretariatet har efter drøftelse i Forretningsudvalget svaret Teknik- og Miljøforvaltningen, at lokaludvalget sammen med TMF, Kultur N og lokaludvalgene i Bispebjerg og Vanløse gerne vil markere, at scenen er færdig med et arrangement - men, at planlægning af et arrangement på nuværende tidspunkt ikke er realistisk pga. corona og stigende smittetryk.

 

Møde med KFF og TMF om Bellahøj Friluftsscene:

KFU afsatte d. 25. august en pulje på 200.000 til Bellahøj Friluftsscene:

https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale/13082020/edoc-agenda/99aeb5f4-fca6-4838-9907-5d2170c555e4/a7706749-098a-4529-8cf1-e9ddd6aa830b

KFF og TMF holder møde om administration af Bellahøj Friluftscene mandag d. 28. september kl. 13.00. Kirsten Møller, formand for Kulturudvalget, deltager.

 

Københavns Kommunes Budget 2021:

Der er indgået aftale om Københavns Kommunes Budget for 2021. Se bilag med mail fra Overborgmester Frank Jensen.

Lokaludvalget indsendte fire følgende ønsker til Budget 21:

  1. Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus - Her er afsat 2,3 mio. kr. i budget 2021
  2. Forlængelse af Energicenter Voldparken med flerårig bevilling - Her er i budget 2021 afsat en flerårig bevilling frem til 2024 på i alt 15,6 mio. kr.
  3. Nye skilte i Mosen - Her er afsat 0,3 mio. kr. i budget 2021.
  4. Tryghedspartnerskabet i Tingbjerg-Husum - Det er med budget 2021 forlænget i endnu en 4-årig periode.

Derudover er der afsat midler til ’sikre skoleveje’:

- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).

Budgettet kan læses her: https://www.kk.dk/budget2021

 

 

 

Beslutning

Vedr. ændring af skoledistrikt af Utterslev Skole:

LU drøfter, at Bellahøj og Utterslev Skoler er utilfredse med beslutningen om at ændre skoledistriktet ift. at etablere sikker skolevej. Der er afsat penge til at skabe sikker skolevej, men da Hareskovvej er en statsvej, forventer LU, at det bliver vanskeligt at finde en god løsning for sikker skolevej.

 

 

Kommende lokaludvalgssemniar:

Lokaludvalgsseminaret skal afholdes efter gældende retningslinjer for corona, hvilket kan betyde, at der må være et max. deltagerantal. Lokaludvalget ønsker, at der sikres plads til alle medlemmer og suppleanter, der har mulighed for og lyst til at deltage. 

 

Budget 2021:

 Palle Lolk oplyser, at Overborgmester Frank Jensen skriver, at der kommer en cykelforbindelse fra den østlige mose forbi Emdrup og ind til Nørrebro.