4. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg vælger en person til at følge projektet "Halloween i Brønshøj".

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg vælger en person til at følge projektet "En Thomas Dambo trold i Brønshøj/Husum"

Problemstilling

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen indkommet 6 ansøgninger til Bydelspuljen:

Ansøgning

Fagudvalg

Ansøgt

Indstillet

Kulturhuset Pilegården

Lys på Vandtårnet

KU/BUU

44.000,00

Sammen om Bellahøj

Lektiecafé i Bellahøjhusene

KU/BUFI

18.039,00

Pejsegaarden Charity

Juleaften på Pejsegaarden

SOSU

91.300,00

Brønshøj Bibliotek

Skriveværksted: forfatterspirernes skriveklub i Brønshøj

KU/BUFI

6.400,00

Brønshøj Vandtårn

Gelé Royal

KU

35.000,00

Lis Søkvist

Lyskæder på Husum Torv

KU/BUU

20.000,00

I alt

214.739,00

 

Hertil kommer to interne indstillinger:

Indstillinger til Pulje B: Samarbejde og Netværk

Fagudvalg

Beløb

Jul i Vandtårnet

KU

70.000
Informationsmøde om Bystævneparken FU/BUU 6.000

I alt

76.000

Opdateringer på Bydelspuljeprojekter

Halloween i Brønshøj: Lis Søkvist har ikke længere mulighed for at deltage i arrangementet og lokaludvalget skal derfor vælge en ny følgeperson. Arrangementet afholdes efter planen den 23. oktober 2020.

En Thomas Dambo trold i Brønshøj/Husum: Elsebeth Thorlak har ikke længere mulighed for at følge projektet og lokaludvalget skal derfor vælge en ny følgeperson. Det vides pt ikke, hvornår trolden står færdig. 

Juletræ på Brønshøj Torv 2020: Grundet COVID-19-situationen har ansøger valgt, at der i år ikke afholdes et arrangement i anledningen af, at lysene tændes på træet. Dette påvirker ikke lokaludvalgets støtte til projektet, da lokaludvalget alene støtter opsætningen af træet.

Afrapporteringer

Siden sidste møde har sekretariatet modtaget følgende afrapporteringer:

Puppet Junior Festival 2020:Kulturhuset Pilegården har i samarbejde med Sokkelundlille, Nørrebro Bibliotek, Børnekulturhus Amar afholdt en tredages dukketeaterfestival for børn og børnefamilier i fire bydele - Nørrebro, Bispebjerg, Amager og Brønshøj-Husum - i juni 2020. Grundet corona-pandemien ændrede projektet form fra en åben, udendørs festival til at deltagelse krævede tilmelding i form af gratis billetter. Desuden blev de planlagte forestillinger med udenlandske teatertrupper erstattet af ekstra forestillinger med danske teatre. I Brønshøj-Husum blev der opført i alt seks forestillinger med tre forskellige dukketeatre samt fem workshops. Før corona havde ansøger forventet 500-1.000 deltagere i Brønshøj-Husum. For at overholde corona-retningslinjerne var der kun plads til 30 deltagere pr. forestilling og alle forestillinger var udsolgt.  Til de fire åbne workshops var der plads til 12 børn pr. workshop og der var ikke alle pladser taget, men der deltog i alt 36. Der blev også afholdt en workshop i en lokal børnehave op til festivalen og dette blev gennemført som planlagt med 20 børn. Så alt i alt har projektet nået 236 børn fra Brønshøj-Husum i løbet af hele perioden. Ansøger beskriver, at projektet ikke blev, hvad de havde håbet, men at de er glade for, at de gennemførte på trods af corona, for projektet vakte stor glæde i en ellers kultur-fattig periode. Ansøger forventer at fortsætte samarbejdet med de andre kulturhuse og afholde festivalen igen i 2022. Projektet har fået bevilget 30.000 kr. og ønsker at gøre brug af hele støtten. 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 besluttet følgende fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr.:

  • Pulje A: (Bydelspuljen) Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
  • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
  • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.

 

Oversigt på puljeøkonomien

 

Årets samlede budget 1.621.679

Budget

Bevilliget og
budgetteret
Rest til disposition
Bydelspuljen (A) 858.000 557.836 300.164
Intern Pulje (C ) 172.150 172.150 -
Borgerrettede projekter (B) 591.529 579.859 11.670
Saldo (rest budgettal) 0

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Beslutning

Formanden oplyser, at følgende aktiviteter, støttet af Bydelspuljen, er aflyst af arrangørerne: 
  • 'Æbledag på Brønshøj Torv' er aflyst pga. forsamlingsforbud ift. corona.

     

  • 'En Thomas Dambo-trold i Brønshøj-Husum' er aflyst pga. problemer med at finde et egnet sted samt finansiering.

Det betyder, at der nu er 369.743 kr. tilbage i Bydelspuljen.

 

Indstillingens pkt. 1: Lokaludvalget tog orienteringerne til efterretning.

Indstillingens pkt. 2: Pkt. udsættes til det vides, om arrangementet kan afholdes ift. corona.

Indstillingens pkt. 3: Pkt. udgår, da projektet er aflyst.