2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

 

Deltagere: Hans S. Christensen, Stine Skot, Ida Jørgensen, Palle Lolk, Kirsten Vibeke Møller, Christoffer Rosenkrands, Sune Vuorela, Jeppe Schmidt-Hansen, Pernille Høholt-Larsen, Tahira Ashraf, Sabah Quarasnane, Inge Jensen, Torben Engel-Nielsen, Søren Axel Cloos, Freddy Ingvorsen, Christian Hesselberg

Afbud: Lis Søkvist, Ernst E. Sørensen, Jarl Feyling, Pernille Utzon-Frank, Sheick Saleem Mohammad

Udeblev uden afbud: Mikkel Houmann.

 

Formanden konstaterer, at lokaludvalget er beslutningsdygtigt.

Lokaludvalget godkender dagsordenen.