Mødedato
17-09-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Kom og tal med dit lokaludvalg (Tilhørernes punkt)

2

Godkendelse af dagsorden

3

Borgerpanelundersøgelse: Undersøgelse af Tingbjerg og Husums Nords omdømme

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Ansøgning om støtte til "Lys på Vandtårnet" (2020-0191531)

6

Ansøgning om støtte til "Lektiecafé i Bellahøjhusene" (2020-0191683)

7

Ansøgning om støtte til "Juleaften på Pejsegaarden" (2020-0192532)

8

Ansøgning om støtte til "Skriveværksted: forfatterspirernes skriveklub i Brønshøj" (2020-0192552)

9

Ansøgning om støtte til "Gelé Royal" (2020-0192561)

10

Ansøgning om støtte til "Lyskæder på Husum Torv" (2020-0192578)

11

Bevilling: Jul i Brønshøj Vandtårn

12

Bevilling til informationsmøde om Bystævneparken (2020-0136735)

13

Evaluering af samarbejdsaftale om Naturbyen

14

Sejlende Naturplejelaug i Fæsningskanalen (kajak)

15

Drøftelse af Mosetræf i ny form

16

Godkendelse af høringssvar vedr. lokalplanforslag 'Kobbelvænget' (Gadelandet III) (2020-0140479)

17

Høring vedr. Farumruten - udvidelse af cykelsti og øget belysning (2020-0208793)

18

Høring - 2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler (2020-0194466)

19

Drøftelse af forskningsprojekt i Tingbjerg

20

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

21

Meddelelser

22

Eventuelt