Mødedato
17-05-2018 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Kommuneplanstrategi 2018 - orientering (2018-0122809)
42700Kulturdag - orientering og besøg af Peter Rønn (2017-0297322)
5Valg af formænd for Lokaludvalgets fagudvalg (2018-0089227)
6Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
7Lokaludvalgets deltagelse på 2700Kulturdag - bevilling og nedsættelse af arbejdsgruppe (2018-0126679)
8Ansøgning om støtte til "Utterslev Mose erindringer - Historien følt, set og mærket" (2018-0113908)
9Ansøgning om støtte til "Brasilianske toner til ældre" (2018-0113926)
10Ansøgning om støtte til "Koret Synkopernes sommerkoncert" (2018-0114035)
11Ansøgning om støtte til "Lanceringsevent ifm. Danmarks første officielle Blafferstoppesteder" (2018-0114082)
12Brev om metro til Brønshøj-Husum (2018-0127036)
13Udpegning af repræsentanter til eksterne bestyrelser og andre arbejdsgrupper (2018-0127032)
14Høring vedr. tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 (2018-0127033)
15Høring vedr. handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (2018-0122054)
16Høring vedr. evaluering af forskrift for udendørs musikarrangementer (2018-0126711)
17Copenhagen Historic Grand Prix - besvarelse af henvendelse (2018-0130337)
18Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
19Meddelelser ( )
20Eventuelt ( )
21Bydelspris - bevilling og indstilling (lukket punkt) (2018-0127031)