10. Ansøgning om støtte til "Syning for mænd" (2016-0234994)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At der gives afslag på støtte til projektet "Syning for mænd".

Problemstilling

Husum for alle søger støtte til at igangsætte et syhold for mænd. Der vil være syning en gang ugentligt i perioden 01.august-31.oktober 2016 i Husum for Alles beboerhus på Voldparken Torv. 

Ansøger vil starte projektet på baggrund af ønsker fra mandlige beboere i Voldparken, Gadelandet og Kobbelvænget. Mændene ønsker at kunne mødes og lære at bruge symaskiner mm., så de kan sy og reparere deres tøj.

Ansøgers erfaring med at starte aktiviteter for mænd er, at det er udfordrende at finde en fælles interesse. Derfor ønsker ansøger at støtte op om denne aktivitet, da det er på mændenes eget initiativ og ønske.

Aktiviteten henvender sig til mænd i Husum Nord, og der forventes 3-12 deltagere. Der annonceres i opgange i området, muligvis lokalavisen og beboerne vil være med til at rekruttere.

Ansøgt beløb: 3.000 kr.

Forventede udgifter: 3.000 kr.

Ansøger stiller selv med lokaler og en medarbejder. Der søges støtte til honorar til sy-instruktør.

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med det ansøgte beløb.

Forretningsudvalget indstiller til afslag, da der er tale om en lille og snæver målgruppe, og udbyttet af projektet derfor ikke vurderes at stå mål med det ansøgte beløb.

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten

A. At projektet bevilges den ansøgte støtte på 3.000 kr.

eller

B. At der gives afslag på støtte. Begrundelsen er, at der er tale om et lavt forventet deltagertal og en relativ snæver målgruppe for projektet

Beslutning

Projektet bevilges den ansøgte støtte på 3.000 kr. Beslutningen blev truffet ved afstemning, idet 10 stemte for (Lis Søkvist, Laust Andersen, Palle Lolk, Pernille Høholt, Christoffer Rosenkrands, Morten D. Andersen, Kirsten Møller, Niels Jørgen Madsen, Freddy Asger Ingvorsen og Peter Nejsum). Fire stemte imod (Lars Søndergaard, Hans S. Christensen, Tahira Ashraf og Erik Fisker), og ingen undlod at stemme.