18. Ansøgning om støtte til "Tingbjerg Challenge" (2016-0235104)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget bevilger 20.000 kr. til projektet "Tingbjerg Challenge".

Problemstilling

18+ centret Crossroad søger om støtte til afholdelse af en én-dags event for børn og voksne den 27.august på Ruten.

Formålet med arrangementet er at skabe en event, hvor borgere, erhvervsdrivende, foreninger, kommunale og boligsociale indsatser får mulighed for at møde hinanden og dermed øge tryghed, sammenhold og godt naboskab.

Arrangementet er en festlig dag med aktiviteter som triathlon med cykling, svømning og løb, hoppeborg, banko, grill osv. Ansøger vil med projektet sætte fokus på de positive aspekter af Tingbjerg og bidrage til det sociale og kulturelle liv i bydelen.

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Ansøger forventer 1500-2000 deltagere og der annonceres via sociale medier, lokalavis og anden presse samt gennem flyers og plakater.

Hovedarrangørerne er 18+ centret Crossroad og Idrætsprojektet fra Socialforvaltningen. Herudover samarbejdes med frivillige unge fra området. Der arbejdes på samarbejdsaftaler med en række lokale partnere så som Tingbjerg Forum, Tingbjerg Bibliotek, SSP København og Livsbanen.

Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Forventede udgifter: 92.000 kr.

Forventede indtægter (i form af egen medfinansiering): 75.000 kr.

Ansøgningen har været behandlet i Byudviklingsudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med 20.000 kr., da posten "diverse" ikke støttes.

Ansøgningen har også været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med 10.000 kr. til diverse, toiletvogne og vejafspærring. Udgiften til vejafspærring findes unødvendig stor.

Ansøgningen har pga. et mangelfuldt budget ikke været behandlet i Kulturudvalget.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen med et opdateret budget og støtter Byudviklingsudvalgets indstilling med begrundelse B, der er nævnt under "løsning".

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten

A. At bevilge 10.000 kr. til projektet, som går til diverse, toiletvogne og vejafspærring. Begrundelsen for den delvise støtte er, at posten til vejafspærring findes unødvendig stor.

eller

B. At bevilge 20.000 kr. til projektet. Begrundelsen for den delvise støtte er, at posten "diverse" ikke støttes.

 

Beslutning

Der bevilges delvis støtte på 20.000 kr. til projektet. Begrundelsen for den delvise støtte er, at posten "diverse" ikke støttes.