17. Ansøgning om støtte til "Gys og Gru på Brønshøj Torv" (2016-0236559)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget bevilger 22.000 kr. til projektet "Gys og Gru på Brønshøj Torv".

Problemstilling

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at skabe en uhyggelig oplevelse for hele familien til Handels- og Erhvervsforeningens Halloween-arrangement den 28. oktober 2016 på Brønshøj Torv.

I samarbejde med den lokale forening Rollespilsfabrikken laves der gyserløb i og omkring Rytterskolen, Brønshøj Skole og Brønshøj Torv. Der vil være to ruter - én for børn i alderen 4-10 år og én for børn fra 10 år. Rollespilsfabrikken vil være uhyggeligt klædt og forskrække alle, der går ruterne, som er pyntet op med lys, masker og andre uhyggelige ting. Herudover vil børn i alderen 0-4 år kunne få lavet ansigtsmaling på torvet.

Arrangementet er gratis og ansøger forventer 150-250 deltagere. Der annonceres bredt for arrangementet som en del af det samlede Halloween-arrangement, bl.a. via aviser, plakater og sociale medier.

Ansøgt beløb: 22.000 kr.

Forventede udgifter: 22.000 kr.

Ansøger stiller selv med medarbejdertimer og frivillige arbejdstimer.

Ansøgningen har været sendt til behandling i Kulturudvalget, der dog ikke kunne behandle ansøgningen pga. et mangelfuldt budget.

Forretningsudvalget behandlede ansøgningen med et opdateret budget og indstiller, at ansøgningen støttes med det ansøgte beløb med den bemærkning, der er nævnt under 'løsning'.

Løsning

Lokaludvalget bevilger 22.000 kr. til projektet. Det bemærkes i tilsagnsbrevet, at ansøgningen var mangelfuld ved indsendelse, og at der fremover ikke behandles ansøgninger uden et reelt budget, da ansøgningen i dette tilfælde ikke er klar til sagsbehandling og herved overskrider ansøgningsfristen ved indhentning af essentielle oplysninger.

Beslutning

Lokaludvalget bevilger 22.000 kr. til projektet. Det bemærkes i tilsagnsbrevet, at ansøgningen var mangelfuld ved indsendelse, og at der fremover ikke behandles ansøgninger uden et reelt budget, da ansøgningen i dette tilfælde ikke er klar til sagsbehandling og herved overskrider ansøgningsfristen ved indhentning af essentielle oplysninger.