11. Ansøgning om støtte til "Golden Days 2016 i Brønshøj - Tema: 1970'erne" (2016-0229520)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget bevilger 16.195 kr. til projektet "Golden Days 2016 i Brønshøj - Tema: 1970'erne".

Problemstilling

Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Kirke og Kulturhuset Pilegården søger om støtte til en række arrangementer i forbindelse med Golden Days 2016. Arrangementerne afholdes i perioden 09.-25.september i kirken, biblioteket og Pilegården.

Målet med arrangementerne er at belyse 1970'ernes arv og betydning lokalt og nationalt. Der er tale om en række offentlige, lokale, netværksskabende og kulturelle arrangementer, der tilsammen henvender sig til alle aldersgrupper. Der er børneteater, debataftener, lokalhistorisk aften samt underholdning og mad. Programmet byder bl.a. på temaaften i Brønshøj Kirke ud fra, at 70'erne var det politiske årti. Aftenen sætter derfor fokus på, hvor politisk kirken er og bør være, hvornår præsten træder over stregen osv. En nærmere beskrivelse af arrangementerne i Pilegården kan ses i vedhæftede bilag. Arrangementerne involverer frivillige og lokale foreninger.

Arrangementerne er åbne for alle, og ansøger forventer 300-330 deltagere. Der annonceres gennem Golden Days' officielle program og hjemmeside, gennem ansøgernes hjemmesider, plakater og foldere i lokalområdet samt annoncer i lokalavisen og 2700-netavisen.

Ansøgt beløb: 30.470 kr.

Forventede udgifter: 40.695 kr.

Forventede indtægter (entré og egen medfinansiering): 10.225 kr.

Herudover stiller ansøgerne med lokaler og medarbejdertimer.

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med 10.000 kr. Udvalget finder det uklart, hvordan flere af de planlagte arrangementer tematiserer 70'erne. Derfor møntes støtten på den lokalhistoriske aften og indmeldelsesgebyret.

Forretningsudvalget indstiller, at ansøgningen støttes med 16.195 kr., der går til den lokalhistoriske aften, dukketeateret Prop & Berta og indmeldelsesgebyret.

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten

A. At bevilge 10.000 kr. til projektet som går til den lokalhistoriske aften og indmeldelsesgebyret. Begrundelsen for den delvise støtte er, at det er uklart, hvordan de resterende arrangementer tematiserer 70'erne.

eller

B. At bevilge 16.195 kr. til projektet. Støtten går til arrangementerne "Prop & Berta Dukketeater: Borgmesterkæden" og "Brønshøj & 1970'erne, en tid i forandring" samt indmeldelsesgebyret. Begrundelsen for den delvise støtte er, at det er uklart, hvordan de resterende arrangementer tematiserer 70'erne.

Beslutning

Der bevilges delvis støtte på 16.195 kr. til projektet. Støtten går til arrangementerne "Prop & Berta Dukketeater: Borgmesterkæden" og "Brønshøj & 1970'erne, en tid i forandring" samt indmeldelsesgebyret. Begrundelsen for ikke at give den fulde støtte er, at det er uklart, hvordan de resterende arrangementer tematiserer 70'erne.

Peter Nejsum var inhabil.