14. Ansøgning om støtte til "Hovedstadens Svømmeklub - Tingbjerg Piger og Drenge" (2016-0235048)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget giver afslag på støtte til ansøgningerne "Hovedstadens Svømmeklub - Tingbjerg Piger og Tingbjerg Drenge".

Problemstilling

Hovedstadens Svømmeklub (HSK) søger støtte til svømmeaktiviteter for piger og drenge i Tingbjerg. Der vil være svømning hver tirsdag i fra september 2016 til maj 2017 samt afslutningsstævne. Svømningen foregår i Tingbjerg Skolesvømmehal.

HSK har de sidste tre år arbejdet for at få piger og drenge med forskellige kulturelle baggrunde til at gå til svømning i Tingbjerg og har et medlemstal på ca. 200 piger og drenge. Herudover har HSK rekrutteret 4 trænere og 12 hjælpetrænere med anden etnisk baggrund til at varetage svømmeundervisningen.

Ansøger ønsker at sikre, at de unge får en varig tilknytning til foreningsmiljøet, at give mulighed for, at en fritidsaktivitet på sigt kan blive til et fritidsjob og at øge sundhed, trivsel og bevægelsesglæde.

Projektet henvender sig til piger og drenge i alderen 5-15 år, som bor i Tingbjerg eller omegn, og der tilbydes hold i alle niveauer. Prisen for en sæson er 1.000 kr., hvilket er en nedsættelse på 500 kr. i forhold til foreningens øvrige hold. Der forventes 240 deltagere. Der annonceres bl.a. på skoler og institutioner og ved relevante netværksarrangementer.

Der søges støtte til at sikre medlemstallet, rekruttere nye trænere og forankre projektet yderligere.

Ansøgt beløb: 2 x 76.000 kr.

Forventede udgifter: 2 x 221.000 kr.

Forventede indtægter: 2 x 145.000 kr.

Anden medfinansiering: 2 x 137.000 kr.

Ansøgningen har været behandlet i forretningsudvalget, der indstiller til afslag. Udvalget kan se flere fordele ved projektet, men kan ikke tildele støtte til driftsaktiviteter.

Løsning

Lokaludvalget giver afslag på støtte. Begrundelsen er, at der ikke gives støtte til driftsudgifter.

Beslutning

Lokaludvalget giver afslag på støtte. Begrundelsen er, at aktiviteten falder udenfor formålet med Lokaludvalgets pulje, da der ikke gives støtte til driftsudgifter.