5. Orientering om puljestatus (2016-0039857)

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen indkommet 12 ansøgninger til Bydelspuljen:

Ansøgning Fagudvalg Ansøgt Indstilling fagudvalg Indstilling FU
Brønshøj Sommerhøjskole (Brønshøj Kirke) KU/SOSU 15.000 15.000 12.000
Haven i Tingbjerg SOSU/BUU/BUFI 22.900 13.000/
10.000
10.000
GOLDEN DAYS 2016 - Tema: 1970'erne BUFI/KU 33.195 10.000 16.195
Syning for mænd (Husum for Alle) SOSU 3.000 3.000 0
For en sikkerheds skyld (børneteater) KU/BUFI 17.800 0 0
Julemarch i Brønshøj-Husum KU 14.400 14.400 11.000
Hovedstadens Svømmeklub BUFI 152.000 - 0
FÆLLESBY - Alternative mødesteder BUU/KU/MU 36.550 0/26.930/
0
0
KUPALA - Midsommerfest KU 12.000 3.000 3.000
Tingbjerg Challenge BUU/BUFI/SOSU 25.000 20.000/
10.000
25.000
Sensommer festkoncert for børn og voksne KU/BUFI 20.800 20.800 20.800
Gys og Gru på Brønshøj Torv KU/BUFI 22.000 - 22.000
I alt 372.645 119.995

Hertil kommer to interne indstillinger:

Indstillinger til Pulje B: Samarbejde og Netværk

Fagudvalg

Beløb

Balloner til 2700Kulturdag

FU

5.000 kr.

Spis Mosen II

MU

7.230 kr.

I alt

12.230 kr.

Afrapporteringer

Siden sidste møde har sekretariatet modtaget og behandlet følgende afrapporteringer:

Børn og ældre knytter bånd: Fra 11.januar til 14.marts faciliterede Anette Dibbern Unger sammen med Erindringsfabrikken en proces, hvor otte børn fra børnehaven Hvedevej og ni ældre fra Aktivitetscenter Brønshøj mødtes ugentligt og talte om barndom, sang børnesange osv. Forløbet blev afsluttet med en forestilling, som både børn og ældre deltog i. Herudover deltog 50-60 som publikum. Både børn og ældre har nydt at være sammen, og personalet begge steder fortæller om positiv udvikling og glæde over projektet både hos børn og ældre. Begge parter ønsker derfor at vedligeholde relationerne og udbygge projektet. Projektet har fået udbetalt 24.000 kr. i støtte.  

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.650.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2016. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Lokaludvalget besluttede den 17. december 2015 følgende tredeling af puljen:

A. Netværksskabende aktiviteter (ansøgninger til Bydelspuljen) - budget 900.000 kr.
Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen).

B. Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører - budget: 564.000 kr.
Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

C. Intern pulje - budget: 186.000 kr.
Intern pulje og kommunikation.

Status på puljeøkonomien
Årets samlede budget 1.678.000
Budget Bevilget Rest til
disposition
Bydelspuljen (A) 900.000 640.919 259.081
Intern Pulje (C ) 186.000 66.000 120.000
Borgerrettede projekter (B) 564.000 297.565 266.435
Saldo (rest budgettal) 28.000
Tilbage af årets budget til disp. (A, B og C) 673.516

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.