13. Ansøgning om støtte til "Julemarch i Brønshøj-Husum" (2016-0235019)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget bevilger 11.000 kr. til projektet "Julemarch i Brønshøj-Husum".

Problemstilling

Kulturhuset Pilegården søger støtte til den årligt tilbagevendende Julemarch rundt i Utterslev Mose, der afholdes den 4. december 2016.

Marchen starter ved Pilegården, hvor Brønshøj Kirkes Pigekor synger marchen i gang. Deltagerne kan vælge at gå 5 eller 10 kilometer. Begge ruter vil blive lagt efter lokaludvalgets nye app, 2700 Brønshøj. Begge ruter vil gå ad Bellahøj-ruten, Utterslev-ruten samt Brønshøj-ruten og 10-kilometerturen også ad Husumvold-ruten. Lokalhistorisk Selskab fungerer som guide for dem, der ikke har app'en. Herudover vil ansøger forsøge at få tilladelse til at åbne Vandtårnet, som mange borgere har stor interesse for. Efter marchen er der æbleskiver mm. i Pilegården.

Arrangementet er gratis og henvender sig til alle bydelens borgere. Der annonceres bredt og ansøger forventer 200-250 deltagere. Marchen arrangeres i samarbejde med Hjerteforeningen, julemærkehjemmene, julemærkemarchen og Danmission.

Ansøgt beløb: 14.400 kr.

Forventede udgifter: 14.400 kr.

Ansøger stiller selv med medarbejdertimer, lokaler og PR-materialer.

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med det ansøgte beløb.

Forretningsudvalget indstiller, at ansøgningen støttes med 11.000 kr., da posten "forplejning" ikke støttes.

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten

A. At bevilge det ansøgte beløb på 14.400 kr. til projektet.

eller

B. At bevilge delvis støtte på 11.000 kr. til projektet. Posten "forplejning" støttes ikke, da den del af projektet forventes at finansieres af ansøger selv.

Beslutning

Der bevilges delvis støtte på 11.000 kr. til projektet. Posten "forplejning" støttes ikke, da den del af projektet forventes at finansieres af ansøger selv.

Det bemærkes desuden, at posten 'Tilladelse til åbning af tårnet' kan forventes at blive mindre, da Teknik- og Miljøforvaltningen har sænket gebyret for sagsbehandling af ansøgninger om brugstilladelse (byggesager).