21. Lokaludvalgets ønsker til kommunens budget17 (2016-0246341)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1. at Lokaludvalget vedtager at sende udtalelsen om budgetønsker 2017

Problemstilling

Københavns Kommunes politikere er i gang med forhandlingerne om fordelingen af næste års budget. I den forbindelse foreslås det, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg indsender et brev med udvalgets ønsker til, hvilke projekter der skal tilgodeses i Brønshøj-Husum.

Løsning

Lokaludvalget godkender forretningsudvalgets udkast til brev.

 

Beslutning

Brevet blev godkendt med den rettelse, at nummereringen erstattes af punkttegn.