20. Henvendelse vedr. praktiserende læger i Brønshøj-Husum (2016-0223699)

Tidligere beslutninger

19.05.2016: Lokaludvalget havde besøg af Lise Müller fra Hovedstadens Regionsråd

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. praktiserende læger

Problemstilling

Som opfølgning på drøftelsen med regionsrådsmedlem Lise Müller på sidste møde har formandsskabet lavet vedhæftede udkast til henvendelse til regionsrådet, kommunen og lægernes organisation om problematikken omkring lægemangel i Brønshøj-Husum.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse vedr. praktiserende læger

Økonomi

(ingenting)

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.