12. Ansøgning om støtte til "For en sikkerheds skyld" (2016-0235004)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget giver afslag på støtte til projektet "For en sikkerheds skyld".

Problemstilling

Teater Patrasket søger om støtte til afholdelse af to teaterforestillinger om sikkerhed i hverdagen. Forestillingerne afholdes i november på Kulturhuset Pilegården.

Forestillingerne omhandler sikkerhed i hverdagen, hvor børn pakkes ind i vat, og hvor man ikke stoler på, at børnene selv kan komme helskindet gennem en almindelig dag. Samtidig bliver børnene trætte af en og kan blive påduttet en angst. Forestillingerne laves med to sikkerhedskonsulenter og er humoristiske, men alvorlige.

Forestillingerne henvender sig til børn fra 6-7 år, deres voksne, skoleklasser og forældre. Forestillingerne er gratis og annonceres på ansøgers og Pilegårdens hjemmeside og Facebook, gennem annonce i lokalavisen og pr. brev/mail til områdets skoler. Der forventes 200 deltagere. Ansøger har været i dialog med Korsager Skole, Bellahøj Skole og Husum Skole, som alle er interesserede i at se forestillingen og deltage i den efterfølgende dialog om sikkerhed.

Ansøgt beløb: 17.800 kr.

Forventede udgifter: 17.800 kr.

Anden medfinansiering (gratis lokaler i Pilegården): 6.000 kr.

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til afslag pga. en utilstrækkelig beskrivelse af arrangementet.

Forretningsudvalget støtter denne indstilling med begrundelsen, der er nævnt under "løsning".

Løsning

Lokaludvalget giver afslag på støtte. Begrundelsen er, at der mangler lokal forankring i projektet, forstået som lokale samarbejdsparter, som bidrager aktivt til projektet. 

Beslutning

Lokaludvalget giver afslag på støtte. Begrundelsen er, at der mangler lokal forankring i projektet, forstået som lokale samarbejdsparter, som bidrager aktivt til projektet.