6. Spis Mosen II - bevilling og projektbeskrivelse (2016-0247093)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1. at Lokaludvalget godkender Spis Mosen II og afser 7.230 kr. til projektet

Problemstilling

Spis Mosen II - er en sankeguide for Utterslev Mose med fokus på efterårets vilde spiselige planter og tilhørende opskrifter, ruteforslag og sankevejledninger. Materialet er udarbejdet af arbejdsgruppe af mosevenner og foreningen Byhøst. Den første udgave med fokus på forårets vilde planter har været meget populær og derfor er ønsket at Spis Mosen II bliver trykt og lanceret ifm. Vild festival 10. september.

Publikationen er et samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg.

Løsning

Lokaludvalget bevilger 7.230 kr til trykning af Spis Mosen II.

Økonomi

Trykkeudgifterne på 7.230 kr for 2000 eksemplarer tages fra Pulje B / budgetlinje til udisponerede projekter.

Bispebjerg Lokaludvalg medfinansierer med kr. 10.000 til at honorere foreningen Byhøst for arbejdet med Spis Mosen II.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.