15. Ansøgning om støtte til "FÆLLESBY - Alternative mødesteder for byens borgere" (2016-0235064)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget giver afslag på støtte til projektet "FÆLLESBY - Alternative mødesteder for byens borgere".

Problemstilling

Charlotte Bay og Kat Gordon søger om støtte til at bygge bymøbler og afholde workshops i naturfag og grøn omstilling. Projektet afholdes i perioden august-oktober 2016 på Brønshøj Torv og EnergiCenter Voldparken (ECV).

Ansøger vil gennem to workshops bygge bymøbler, der skal fungere som socialt og midlertidigt samlingspunkt og som skal skabe fællesskab på tværs af befolkningsgrupper. Møblerne bygges i fællesskab med lokale, hvilket vil skabe ejerskab for møblerne. Herudover vil møblerne, der bygges på ECV, fungere som et udendørs undervisningsrum, hvor der vil blive afholdt workshops i naturfag og grøn omstilling.

Aktiviteterne er åbne for alle og der forventes 80 deltagere. Målgruppen er lokale borgere og foreninger. Projektet annonceres gennem lokale, etablerede fællesskaber, sociale medier og så vidt muligt i Brønshøj-Husum Lokalavis.

Ansøgt beløb: 36.550 kr.

Forventede udgifter: 37.050 kr.

Forventede indtægter (deltagerbetaling): 500 kr.

Anden/egen medfinansiering: 2.240 kr.

Ansøgningen har været behandlet i Byudviklingsudvalget, der undres over det store honorar og lave medfinansiering samt savner oplysninger om, hvorvidt ansøger kan få tilladelse til at opsætte møblerne de pågældende steder, om der er reelle samarbejdsparter i projektet (f.eks. ECV), og hvordan møblerne skal se ud. Kan ansøger give tilfredsstillende svar herpå, indstiller udvalget, at ansøgningen imødekommes.

Ansøgningen har også været behandlet i Miljøudvalget, der er positive over konceptet, men savner en klar aftale med ECV samt evt. medfinansiering. Udvalget opfordrer til, at ansøger gensender en ansøgning, der er kvalificeret i relation til forankring og medfinansiering.

Ansøgningen har også været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller, at ansøgningen støttes med 26.930 kr. til aktiviteterne på Brønshøj Torv (minus forplejning) og i halmballehaven på ECV (minus forplejning). Udvalget savner oplysninger om, hvad møblerne skal anvendes til efterfølgende, og hvor længe møblerne midlertidigt skal stå.

Forretningsudvalget indstiller til afslag på baggrund af udvalgenes indstillinger, men vil opfordre ansøger til at gensende ansøgningen med nærmere beskrivelser af ovenstående punkter.

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten

A. At lokaludvalget bevilger 27.000 kr. til projektet som går til aktiviteterne på Brønshøj Torv og i halmballehaven på ECV (beløbet er rettet til af sekretariatet ift til de poster, som Kulturudvalget indstiller til støtte).

eller

B. At lokaludvalget giver afslag på støtte til projektet. Begrundelsen er, at ansøgningen på en række punkter er for uklar, og at der savnes lokale samarbejdsparter i projektet. Lokaludvalget finder projektideen god og opfordrer ansøger til at genfremsende ansøgningen med nærmere beskrivelser af: hvilke møbler der skal bygges (hvordan skal de se ud?); hvor længe møblerne skal stå de pågældende steder, hvordan de evt. skal driftes og hvem det er, der skal have honorar. Herudover ser lokaludvalget gerne, at ansøgningen indeholder aftaler med ECV om projektet og en tilladelse fra Københavns Kommune til, at møblerne kan opsættes på torvet og ECV.

Beslutning

Der gives afslag på støtte til projektet. Begrundelsen er, at ansøgningen på en række punkter er for uklar, og at der savnes lokale samarbejdsparter i projektet. Lokaludvalget finder projektideen god og opfordrer ansøger til at genfremsende ansøgningen med nærmere beskrivelser af: hvilke møbler der skal bygges (hvordan skal de se ud?); hvor længe møblerne skal stå de pågældende steder, hvordan de evt. skal driftes og hvem det er, der skal have honorar. Herudover ser lokaludvalget gerne, at ansøgningen indeholder aftaler med ECV om projektet og en tilladelse fra Københavns Kommune til, at møblerne kan opsættes på torvet og ECV.