2. Godkendelse af dagsorden ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremmøde og inhabilitet:

Ernst Sørensen havde meldt afbud, og Camille Kongsted havde også meldt afbud. 2. suppleanten John Verner Kjær var indkaldt, men mødte ikke op.

Anette Thaulow havde meldt afbud, og Kasper Thorlak var indkaldt men mødte ikke op.

Mohammed Hamod havde meldt afbud, og suppleanten Farida Alimam var også forhindret.

Michael Hoff havde meldt afbud på selve mødedagen. Suppleanten Finn Hansson kunne ikke deltage.

Sabah Qarasnane havde meldt afbud på selve mødedagen.

Janni Nielsen havde meldt afbud.

Maria Ebro havde meddelt på selve mødedagen, at hun trækker sig som medlem.

Udeblev uden afbud: Sheikh Mohammad Saleem og Stig Kaspersen.

Peter Nejsum var inhabil i behandlingen af punkt 8. Ansøgning om støtte til Brønshøj Sommerhøjskole og punkt 11. Ansøgning om støtte til Golden Days 2016