16. Ansøgning om støtte til "KUPALA - Den slaviske, baltiske og skandinaviske Midsommer" (2016-0235094)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At lokaludvalget bevilger 3.000 kr. til projektet "KUPALA - Den slaviske, baltiske og skandinaviske Midsommer".

Problemstilling

Foreningen Nordolen søger støtte til at afholde midsommerfest ved Utterslev Mose (i krydset af Åkandevej og Pilesvinget) den 02.juli 2016.

Nordsolen har siden 2009 afholdt midsommerfest for lokale borgere, og arrangementet er anset som den største og mest kendte forsamling af østeuropæere i Københavnsområdet. Til arrangementet vil der være livemusik, dans og salg af mad. Ansøger ønsker således at bidrage til det sociale og kulturelle liv i bydelen.

Arrangementet annonceres via Facebook, flyers/plakater og hjemmesider. Det er gratis at deltage og ansøger forventer 300 deltagere.  

Ansøgt beløb: 12.000 kr.

Forventede udgifter: 29.000 kr.

Forventede indtægter (salg af mad og drikke): 17.000 kr.

Lokaludvalget har tidligere år støttet arrangementet. I 2015 bevilgede lokaludvalget 8.000 kr. til støtte af projektets kerneaktivitet (bålet). På grund af lokaludvalgets nedsættelse af støtte, har ansøger valgt at spare på leje af borde og bænke samt i 2015 investeret i et musikanlæg, så der fremover spares på lejen heraf.

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller, at ansøgningen imødekommes med 3.000 kr. til leje af telt, transport og information/PR. Udvalget anbefaler, at ansøger forsøger at gøre det tilbagevendende projekt selvfinansierende.

Forretningsudvalget støtter denne indstilling med begrundelsen, der er nævnt under "løsning".

Løsning

Lokaludvalget bevilger 3.000 kr. til projektet, der går til leje af telt, transport og information/PR.  Afgørelsen ligger i forlængelse af tidligere års svar til Nordsolen om, at midsommerarrangementet med tiden forventes at blive mere selvbærende og uafhængigt af støtte fra lokaludvalget.

Beslutning

Lokaludvalget bevilger delvis støtte på 3.000 kr. til projektet, der går til leje af telt, transport og information/PR. Beslutningen ligger i forlængelse af tidligere års svar til Nordsolen om, at midsommerarrangementet med tiden forventes at blive mere selvbærende og uafhængigt af støtte fra lokaludvalget.