Mødedato
15-06-2017 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Eventuelle foretræder ( )
4Bystævneparken - orientering om proces for helhedsplan og lokalplanlægning (2017-0194804)
5Budgetønsker 2018 - input til budgetforhandlinger i BR (2017-0218804)
6Gadelandet - intern høring af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 198 med kommunaplantillæg (Butikscenter) (2017-0224245)
7Intern høring vedr. lokalplan for Store Torv - godkendelse af høringssvar (2017-0243497)
8Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
9 Ansøgning om støtte til Designværksted i Husum for Alle (2017-0188644)
10Ansøgning om støtte til "Aktiviteter i Socialt Fællesskab af 2008" (2017-0211852)
11Ansøgning om støtte til "Aktiviteter på Husumpakens Legeplads" (2017-0211883)
12Ansøgning om støtte til "Julelys på Brønshøj Vandtårn" (2017-0211906)
13Ansøgning om støtte til "Fokus på fortælling i børnehaver" (2017-0211920)
14Ansøgning om støtte til "Feelily in Copenhagen" (2017-0211934)
15Ansøgning om støtte til "Ægte russisk underholdning i Brønshøj-Husum" (2017-0212210)
16Ansøgning om støtte til "Netværksmøde i Kulturnetværk 2700" (2017-0212217)
17Ansøging om støtte til "Torvedag i Husum Bypark" (2017-0212225)
18Ansøgning om støtte til "Reetablering af lys i De lysende Sten" (2017-0212240)
19Ansøgning om støtte til "Teater og dialog om emnet skilsmisse/delebørn" (2017-0212261)
20Valg 2018 - nedsættelse af arbejdsgruppe (2017-0218812)
21Udpegning af repræsentanter til følgegruppe for Brønshøj Vandtårn (2017-0160050)
22Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
23Meddelelser ( )
24Eventuelt ( )