Mødedato
14-12-2017 17:00

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Eventuelle foretræder ( )
4Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
5Arbejdsplan og budget 2018 (2017-0388267)
6Restpuljemidler 2017 (2017-0291096)
7Forurening fra brændeovne - projektbeskrivelse og bevilling vedr borgermøde (2017-0285395)
8Ansøgning om støtte til "Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården 2018" (2017-0376264)
9Ansøgning om støtte til "2 jazzkoncerter: Dixie for You og Finn Burichs New Orleans Jazzband" (2017-0376277)
10Ansøgning om støtte til "Fastelavn på Brønshøj Torv 2018" (2017-0376285)
11Ansøgning om støtte til "Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark" (2017-0377201)
12 Ansøgning om støtte til "Univers på Vers – På tværs af generationer" (2017-0376289)
13Ansøgning om støtte til "Sej Sommer i Tingbjerg" (2017-0346517)
14Ansøgning om støtte til "Brønshøj-Husum Aktiv-Center +60 afholder stor fest i Pilegården" (2017-0377213)
15Ansøgning om støtte til "En Sommerdag på Bellahøj 2018" (2017-0334578)
16Ansøgning om støtte til "Kvindefestival 2018" (2017-0377241)
17Ansøgning om støtte til "CPH Light Festival på vandtårnsgrunden" (2017-0377289)
18Ansøgning om støtte til "Haver i Husum" (2017-0377304)
19Høringssvar: Forudgående høring om kommuneplantillæg om detailhandel (2017-0391015)
20Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
21Meddelelser ( )
22Eventuelt ( )