18. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Opdatering af app’en "2700 Brønshøj": Efter aftale med leverandøren Nexus bliver opdateringen af app’en alligevel færdiggjort inden årets udgang. App’en relanceres med en reklamekampagne i uge 5 (3 bus-plakatstandere i byrummet, plakater på biblioteker, kulturhuse og andre offentlige institutioner samt uddeling af bogmærker på bydelens folkeskoler).

Beslutning

Der bliver indhentet data på hvor meget app'en bliver hentet og brugt i 2019.

I øvrigt blev orienteringen taget til efterretning.