3. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Ansøgninger

Der er til ansøgningsfristen kommet 6 ansøgninger til Bydelspuljens 2019-midler:

Ansøger

Projektnavn

Fagudvalg

Beløb

Fagudvalgs indstilling

Forretnings-udvalgs indstilling

Husum Byparks Venner

Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark

BUFI/KU

8.800,00

8.800

8.800

Sammen om Bellahøj v. Jette Krøyer

Kick-off event for "Bellas kvinder - Sammen står vi stærkere"

SOSU/KU

9.500,00

9.500

9.500

Brønshøj Bibliotek

Drømmen om at flyve

BUFI

10.000,00

6.500

6.500

Kulturhuset Pilegården

Åbningsarrange-ment for Brønshøj Vandtårn

KU

20.000,00

20.000

20.000

Kulturhuset Pilegården

Edition#1 - decomposing water

KU

25.000,00

15.000

25.000

Musikforeningen En sommerdag

En sommerdag på Bellahøj 2019

KU/BUFI

110.000,00

75.000 / 110.000

75.000

I alt

183.300,00

174.800

144.800

Afrapporteringer

Siden sidste møde har sekretariatet godkendt følgende afrapporteringer:

Æbledag på Brønshøj Torv: Brønshøj Mostelaug har afholdt Æbledag på Brønshøj Torv den 6. oktober 2018. Deltagerne kunne i fællesskab moste deres æbler. Desuden var der kreativ workshop for børn med Susse Volander, æblesort-bestemmelse og smagsprøver på æbleopskrifter, som den lokale café CoffeeSound stod for. Spejderne fra Bellahøj 21st Barking var forhindret i at deltage. Der blev heller ikke gennemført ciderworkshop. Der var ca. 500 deltagere på dagen, hvilket var ca. 100 flere end forventet. Projektet fik bevilget 32.100 kr., men brugte kun 16.345,41 kr.

De resterende afrapporteringer vil blive præsenteret for Lokaludvalget i det samlede puljekompendium i starten af det nye år.

Restpuljen 2018

Der er 94.068 kr. tilbage i restpuljen for 2018.

 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.