4. Ansøgning om støtte til "Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark" (2018-0302337)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 8.800 kr. til projektet "Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark"

Problemstilling

Foreningen Husum Byparks Venner søger støtte til at afholde fastelavnsfest i Husum Bypark den 3. marts 2018.

Målgruppen er alle Brønshøj, Husum og Tingbjergs børn og deres forældre. Der forventes minimum 175 deltagere. Fastelavnsfesten byder på tøndeslagning i fire alderskategorier og fastelavnsboller, kakaomælk og kaffe. Det er gratis at deltage i arrangementet. 

Der gøres reklame for arrangementet via annonce i lokalavisen, opslag på Facebook samt sandsynligvis via fysiske opslag i boligforeninger og forretninger.

Ansøgt beløb: 8.800 kr.

Forventede udgifter: 8.800 kr.

Projektet rummer udgifter til annoncering og indkøb af bl.a. fastelavnstønder, præmier og forplejning.

Foreningen bidrager med frivillige timer til det praktiske arbejde med arrangementet.

Lokaludvalget har tidligere støttet fastelavnsfesten i Husum Bypark, senest i 2018 med 8.000 kr.

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget, der indstiller at der gives støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Løsning

Projektet bevilges støtte på 8.800 kr.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.