9. Ansøgning om støtte til "En sommerdag på Bellahøj 2019" (2018-0263595)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 75.000 kr. til projektet "En sommerdag på Bellahøj 2019"

Problemstilling

Musikforeningen En sommerdag søger støtte til at afholde musikfestivalen "En sommerdag på Bellahøj" den 30. og 31. august 2019. Festivalen, der har fokus på dansksproget musik, afholdes på Bellahøj Friluftsscene for syvende år i træk.

Særligt i fokus for festivalen i 2019 er et ønske om et stort hovednavn, et endnu stærkere fokus på børnemusik og øget fokus på bæredygtighed.

Målgruppen er primært borgere - særligt børnefamilier - i Brønshøj-Husum, sekundært musikinteresserede fra hele København. Ansøger forventer 1200 festivalgæster, heraf forventet 900 betalende gæster. Billetprisen vil ligge omkring 175-250 kr. Børn til og med 15 år har fri entré. Ansøger arbejder på at lave en familiebillet med rabat til børnefamilier fra boligforeningerne på Bellahøj i samarbejde med boligforeningerne.

Der gøres reklame for festivalen via lokale medier og via flyers/plakater i Brønshøj-Husum og Bellahøj samt på nettet og via Facebook. Ansøger forventer omtale både i landsdækkende medier fx dagblade, musikmedier på nettet.

Friluftsscenen skal efter planen renoveres i vinteren og foråret 2019. Efter vejledning fra Københavns Kommune har foreningen placeret festivalen så sent som muligt i håb om at renoveringen er færdig, selv hvis der kommer frost henover vinteren.

Ansøgt beløb: 110.000 kr.

Forventede udgifter: 445.500 kr.

Forventede indtægter: 335.000 kr.

Støtten fra lokaludvalget søges specifikt til at dække nogle af udgifterne til honorar til et musikalsk hovednavn til festivalen samt til en koncert målrettet børn. Projektet rummer udgifter til bl.a. musikerhonorarer, projektlederhonorar, udstyrsleje, transport, sikkerhed m.m. Projektet forventer indtægter fra billetsalg, Bispebjerg Lokaludvalg og andre fonde samt sponsorater. Ansøger bidrager selv med frivilligt arbejde i form af 30 frivillige, der ligger 800-1000 timer fra marts-september.

Lokaludvalget har tidligere støttet "En sommerdag på Bellahøj", senest i 2018, hvor festivalen fik bevilget 75.000 kr.

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget der indstiller at der gives støtte som ansøgt. Ansøgningen har også været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller at støtteniveauet for 2018 fastholdes og der bevilges 75.000 kr. i støtte. Forretningsudvalget støtter denne indstilling med den begrundelse der er nævnt under "Løsning A".

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten:

A: Projektet bevilges støtte delvis støtte på 75.000 kr., der øremærkes musikerhonorarer. Begrundelsen for den delvise støtte er en økonomisk prioritering af puljemidlerne. Lokaludvalget ønsker at fastholde støtteniveauet fra 2018, da Lokaludvalget ud fra beskrivelsen i ansøgningen ikke finder, at den forventede netværksskabende effekt står mål med det ansøgte beløbs størrelse. 

eller

B: Projektet bevilges støtte på 110.000 kr., der øremærkes musikerhonorarer.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Ida Jørgensen deltog fra og med behandlingen af punkt 9.

Der var en delt indstilling. Lokaludvalget stemte først om at bevilge støtte på 110.000 kr. For stemte: Christoffer Rosenkrands og Michael Søren Hoff. Imod stemte: Hans S. Christensen, Mikkel Houman, Palle Lolk, LArs Nørgaard Andersen, Kirsten Møller, Ida Jørgensen, Tahira Ashraf, Søren Cloos, Mette Basbøll, Ernst Emil Sørensen og Trille Utzon-Frank.

Christian Hesselberg og Pernille Høholt-Larsen undlod at stemme

Lokaludvalget besluttede dernæst enstemmigt at bevilge delvis støtte på 75.000 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er en økonomisk prioritering af puljemidlerne. Lokaludvalget ønsker at fastholde støtteniveauet fra 2018, da Lokaludvalget ud fra beskrivelsen i ansøgningen ikke finder, at den forventede netværksskabende effekt står mål med det ansøgte beløbs størrelse.

 

B - For: Christoffer, Michael. Imod: Hans, Mikkel, Palle, LArs, Kirtsen, Ida, Tahira, Søren, Mette, Ernst, Trille

Undlader: Christian, Pernille

A: 75.000: Enstemmigt vedtaget