17. Høring om ændring af vejnavn Tingbjerg - Bygården (2018-0326864)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender Vejnavnsnævnets forslag til navn for området ved det nuværende Lille Torv i Tingbjerg: Bygården 

Problemstilling

Vejnavnenævnet i Københavns Kommune foreslår, at Lille Torv i Tingbjerg i forbindelse med den igangværende byudvikling navngives: Bygården

Vejens beliggenhed og udstrækning er markeret på det vedhæftede kort.

Begrundelse

Et område i Tingbjerg udvikles i disse år til et nyt bykvarter med bl.a. nye boliger, butikker og fælleshus. Området forsynes med et internt færdselsareal, der giver adgang til bl.a. boliger og fælleshus.

Bygherren Innovator og boligselskabet KAB/SAB har ansøgt om, at den interne vej i det nye område navngives med et selvstændigt navn Bygården.

Vejnavnenævnet finder, at navnet Bygården passer godt til stedet, da det vil give det nye kvarter en egen identitet samtidig med, at navnet giver mening i forhold til et af de vejnavne, der grænser op til kvarteret; "Ved Bygården", og det harmonerer desuden med det nærtliggende vejnavn "Bygårdsstræde".

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender Vejnavnsnævnets forslag.

Videre proces

Sekretariatet videregiver udvalgets beslutning til Vejnavnsnævnet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt