11. Restmidler 2018 (2018-0323282)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1. At lokaludvalget drøfter og beslutter brugen af de resterende puljemidler for 2018.

Problemstilling

Der er 94.068 kr. tilbage i puljemidler for 2018.

Lokaludvalget har på sit seneste møde og fagudvalgene har på de mellemliggende møder foreslået indkøb af følgende materialer til brug for borgerrettede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter:

1) Stjernetelt. Hvert år har der været udgifter til cirkusteltet på godt 8000 kr. Et 14 meter stjernetelt af god kvalitet med seks sider koster 31.555,00 kr. (eks moms). I relation til mosetræffet alene vil det være tjent ind på fire år. Herudover kan teltet bruges til andre anledninger. Teltet vil herudover kunne bruges til Kulturdagen, Naturbyens arrangementer mv. Udgiften deles ligeligt med Bispebjerg Lokaludvalg.

Energicenter Voldparken har bekræftet at det er muligt for lokaludvalget at få opbevaret teltet hos dem.  

Pris for Brønshøj-Husum Lokaludvalg: Kr. 15.777 kr. eks. moms 

2) Minimum to beachflag og to Roll Ups. For at kunne skabe mest mulig synlighed om lokaludvalgets udendørs aktiviteter kan indkøbes beachflag og Roll ups med lokaludvalgets logo. Pris: 4.000 kr

3) 2 letvægtsklapborde og 12 letvægtsstole til udendørsarrangementer (f.eks. i lokaludvalgets telt på 2700 Kulturdag, Naturbyfestival mv.) Pris 2.800 kr.

4) Genoptryk af 'Spis Mosen - forår'. Pris 7.864 kr.

5) Visitkort til lokaludvalgets medlemmer. Pris op til 4.000 kr.

6) Geninvitation til lokaludvalgets borgerpanel 4.000 kr.

7) Genoptryk af bydelsplanens pixiudgave. Pris 7.000 kr.

Samlede udgifter op til 45.441 kr.

Der har været rejst ønske om at få indkøbt ny belysning på træerne på Husum Torv og terrorsikring af Brønshøj Torv. Det har ikke været muligt at undersøge muligheder, regler og behov tilstrækkeligt til at kunne gå videre med det i indeværende budgetår.

Der har også været ønske om at købe nye stole til køkkenet. Efter aftale med Energicenter Voldparken har sekretariatet valgt at tage imod 16 brugte stole fra Økonomiforvaltningen. Stolene leveres 3. januar. Udgiften for transport afholdes fra sekretariatsbudgettet 2019.

 

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter brugen af de resterende puljemidler for 2018.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Det blev vedtaget at indkøbe stjernetelt for 15.777kr. eks moms.

Det blev vedtaget at købe 6 beachflag og 2 roll ups for op til  8.000 kr.

Det blev vedtaget at genoptrykke 'Spis Mosen - forår' for 3.932 kr. eks. moms.

Det blev vedtaget at indkøbe personlige visitkort til de LU-medlemmer der ønskede dette. Medlemmerne skal indgive deres ønske til sekretariatet senest mandag d. 17. december. Endvidere indkøbes der visitkort med lokaludvalgets navnetræk, samt for de enkelte fagudvalg. Der indkøbes navneskilte med snor. Pris op til 4.000 kr. eks. moms.

Det blev vedtaget at indkøbe 2 borde-bænkesæt til udendørsarrangementer (f.eks. i lokaludvalgets telt på 2700 Kulturdag, Naturbyfestival mv.). Pris 2.800 kr.

Det blev vedtaget at geninvitere til lokaludvalgets borgerpanel. Pris. 4.000 kr.

Det blev vedtaget at genoptrykke pixiudgaven af bydelsplanen. Pris. 7.000 kr.

Tilskud til drift af hjertestarter blev diskuteret, men ikke vedtaget.