6. Ansøgning om støtte til "Drømmen om at flyve" (2018-0302394)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 6.500 kr. til projektet "Drømmen om at flyve"

Problemstilling

Brønshøj Bibliotek søger støtte til at afholde et foredrag for børn og deres voksne med en kendt biolog, forfatter og naturformidler den 2. februar på Brønshøj Bibliotek.

Under overskriften "Højt at flyve eller det rene pip" sætter Brønshøj Bibliotek i forårssæsonen 2019 gennem teater, film, workshops, forfatterbesøg m.v. fokus på flyvende objekter, bevingede væsner og hvad der ellers rører sig i luften/himmelrummet. Foredraget den 2. februar er en del af dette tema. Foredraget handler om fugle og har til formål at give Brønshøj-borgere på tværs af generationer inspiration til selv at gå på opdagelse i naturen og nyde bydelens miljø- og naturmæssige kvaliteter med nye øjne.

Arrangementet er gratis, kræver ikke tilmelding og henvender sig til børn fra 6 år og deres voksne. Ansøger forventer ca. 65 deltagere.

Arrangementet annonceres i bibliotekets trykte arrangementsprogram, på bibliotekets hjemmeside, i Brønshøj-Husum Avis, i nyhedsbrev til Brønshøj Bibliotek/Kulturhuset Pilegårdens familieklub og på diverse sociale medier samt på Bydelsportalen og Kultunaut. 

Ansøgt beløb: 10.000 kr.

Forventede udgifter: 10.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til foredragsholder. Ansøger bidrager med medarbejdertimer til medarbejdertimer booking, PR, praktisk afholdelse mv.

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget. Udvalget finder, at er et godt arrangement, men det ansøgte beløb til foredragsholder er forholdsvist højt for et arrangement med 65 deltagere. Udvalget ønsker at støtte med 6.500 kr. og mener at restsummen bør kunne finansieres af enten Brønshøj Bibliotek eller andre, evt. gennem deltagerbetaling. Forretningsudvalget støtter denne indstilling med den begrundelse, der er nævnt under "Løsning".

Løsning

Projektet bevilges delvis støtte på 6.500 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er, at Lokaludvalget finder, at udgiften til honorar er relativt høj set i forhold til antallet af personer der får glæde af arrangementet samt i forhold til arrangementets forventede netværksskabende effekt. Lokaludvalget opfordrer til en større medfinansiering fra ansøgers side evt. i form af deltagerbetaling.    

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt