16. Tilføjelse til høringssvar - cykelforbedring i Tingbjerg (2018-0242839)

Tidligere beslutninger

Brønshøj-Husum Lokaludvalg behandlede på mødet 20. september det oprindelig forslag til cykelforbedring i Tingbjerg, og bemyndigede Byudviklingsudvalget til at indsende høringssvar.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer ændringer til projektet vedr. Cykelforbedring i Tingbjerg.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bemyndiger Byudviklingsudvalget til at vurdere, hvorvidt der skal indsendes en tilføjelse til høringssvar på baggrund af ændringerne i projektet.

Problemstilling

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) afsatte Borgerrepræsentation 8,8 mio. kr. til ”Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg. Disse blev afsat i rammen af Tingbjerg-Husum udviklingsstrategi.

I forlængelse heraf har Teknik- og Miljøforvaltningen nu fået udarbejdet et projektforslag.

Lokaludvalget behandlede projektet på lokaludvalgsmødet 20. september, og bemyndigede Byudviklingsudvalget til at indsende høringssvar på baggrund af en fremvisning af projektet, som først kunne finde sted efter mødet. Høringssvaret blev fremsendt 2. oktober, og findes vedhæftet.

Efterfølgende har politiet trukket deres tilladelse til projektet tilbage. Forvaltningen har derfor set sig nødsaget til at lave ændringer i projektet, og vil derfor høre, om lokaludvalget på den baggrund ønsker at lave tilføjelser til høringssvaret.

Ændringerne indbefatter at der ikke kan laves cykelbaner langs Langhusvej. Hastighedsdæmpning og bump bliver dog fastholdt, og der kommer en yderligere forbedring af stierne gennem mosen.

Ændringer og det den oprinde beskrivelse af projektet findes i bilag.

Byudviklingsudvalget vil gerne se yderligere tegninger fra projektet og få afklaret begrundelsen for politiets afvisning af projektet, før de mener der kan tages stilling til om der skal indsendes en tilføjelse til høringssvaret og hvad det skal indeholde.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byudviklingsudvalget og formanden til at sende høringssvar til TMF på vegne af LU efter ydereligere materialet er modtaget fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Videre proces

Byudviklingsudvalget udarbejder høringssvar, og sekretariatet indsender det til forvaltningen inden jul.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt