13. 2700Kulturdag 2019 - godkendelse af samarbejdsaftale med Kultur N (2018-0160297)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter samarbejdsaftale med Kultur N om afvikling af 2700 Kulturdag 2019

2. At Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger medlemmer til at indgå i en følgegruppe for 2700 Kulturdag.

Problemstilling

På lokaludvalgsmøde 25. oktober 2018 vedtog lokaludvalget at indgå samarbejde med Kultur N om 2700 Kulturdag 2019. Lokaludvalget ved derudover at afsætte 300.000 kr. af 2019-midlerne til 2700 Kulturdag 2019.

På den baggrund har formanden for Kulturudvalget og lokaludvalgets formand udarbejdet en samarbejdsaftale med ledelsen i Kultur N, som nu ligger til godkendelse i lokaludvalget.

Et element i samarbejdsaftalen er en følgegruppe for 2700 Kulturdag, som skal mødes i februar og april 2019.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter samarbejdsaftale med Kultur N om afvikling af 2700 Kulturdag 2019 og udpeger medlemmer til at indgå i en følgegruppe.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Samarbejdsaftalen blev godkendt.

Kirsten Møller, Christoffer Rosenkrands, Stine Skot, Søren Axel Cloos og Michael Søren Hoff deltager i følgegruppen.