2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Formanden foreslog et nyt punkt 10 - Refusion af udgifter til  internetforbindelse. Med den tilføjelse blev dagsordenen godkendt.

Afbud fra Jarl Feyling - Lars Nørgaard Andersen deltog

Afbud fra Lis Søkvist - Christian Hesselberg deltog

Afbud fra Julie Svensson

Afbud fra Sabah Qarasnane - ingen suppleant

Afbud på dagen fra Rasmus Jensen

Fraværende uden afbud: Sheik Saleem Mohammad, Cæcilie Ryhl Olsson, Tina Sørensen, Ole Vilstrup.

Mette Basbøll deltog til og med behandlingen af punkt 12. Ida Jørgensen deltog fra og med behandlingen af punkt 9. Stine Skot deltog fra og med behandlingen af punkt 12.