Mødedato
13-12-2018 17:00

Referat

Punkt Titel
1

Tilhørernes punkt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

4

Ansøgning om støtte til "Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark" (2018-0302337)

5

Ansøgning om støtte til "Kick-off event for "Bellas kvinder - Sammen står vi stærkere"" (2018-0302363)

6

Ansøgning om støtte til "Drømmen om at flyve" (2018-0302394)

7

Ansøgning om støtte til "Åbningsarrangement for Brønshøj Vandtårn" (2018-0302697)

8

Ansøgning om støtte til "Edition#1 - decomposing water" (2018-0302645)

9

Ansøgning om støtte til "En sommerdag på Bellahøj 2019" (2018-0263595)

10

Refusion af udgifter til internetforbindelse (2018-0334571)

11

Restmidler 2018 (2018-0323282)

12

Arbejdsplan og budget 2019 (2018-0323459)

13

2700Kulturdag 2019 - godkendelse af samarbejdsaftale med Kultur N (2018-0160297)

14

Dialog og samarbejde omkring Mangfoldig og Fokuseret københavnerinddragelse (2018-0326355)

15

Københavns Kommunes Biblioteksstrategi 2020 - 2024 (2018-0327094)

16

Tilføjelse til høringssvar - cykelforbedring i Tingbjerg (2018-0242839)

17

Høring om ændring af vejnavn Tingbjerg - Bygården (2018-0326864)

18

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

19

Meddelelser

20

Eventuelt