3. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Restmidler fra 2019:

Forretningsudvalget foreslår, at restmidler på 9.250 kr. fra 2019 bruges på at udsende invitationer til Brønshøj-Husum Borgerpanel.

Ansøgninger:

Der er til ansøgningsfristen indkommet 9 ansøgninger til Bydelspuljen 2020:

Ansøgninger til 2020-Bydelspuljen, december

Ansøger

Projektnavn

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Fagudvalg indstiller

FU indstiller

Brønshøj Bibliotek og Kulturhuset Pilegården

BRØNSHØJS bittelille BØRNETEATER-FESTIVAL

KU/BUFI

4.000,00

 4.000

4.000

Weber & Urheim

Keder du dig lidt lige nu mens du går ned af denne gade?

KU/BUU

127.166,00

0

0

Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse

 

Tingbjerg Fiskeklub (Fisk For Alle) – En social fiskeklub

SOSU

49.000,00

 10.500

0

Brønshøj Copenhagen Jazz Club

2 jazzkoncerter: Henning Munk & Plumperne og Leon Falk Satchmo Tribute/Göteborg

KU

15.000,00

 15.000

15.000

Foreningen Piano Days Copenhagen

Piano Days Copenhagen 2020 - Elektroakustisk aften i Brønshøj Vandtårn

KU

15.500,00

 0

0

Erik Stig Andersen

Brønshøj Sangskriver Festival

KU

24.924,00

 0

0

Foreningen JAZZiVÆRK

Brønshøj Sommer Jazz 2020

KU

60.000,00

 60.000

60.000

Kulturhuset Pilegården

Garderobeskabet og landet på den anden side

KU/BUFI

20.000,00

 20.000

20.000

Bellahøj 21st Barking

Fastelavn på Brønshøj Torv

KU/BUFI

15.300,00

 15.300

15.300

I alt:

 

 

330.890

124.800

114.300

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi 2019

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.653.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2019. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Lokaludvalget besluttede den 24. januar 2019 følgende tredeling af puljen:

 • Pulje A (Bydelspuljen): Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.500 kr. 
 • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 626.350 kr.
 • Pulje C Kommunikation: 168.150 kr. Intern pulje og kommunikation.

  De tidligere puljer A og B er lagt sammen, med et restbeløb på 9.250 kr.
  
    


 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

925.011

922.695

2.316

Intern Pulje (C )

168.150

168.150

-

Borgerrettede projekter (B)

559.839

552.905

6.934

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

9.250

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi 2020

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Der lægges i lokaludvalgets behandling af arbejdsplan og budget for 2020 op til en fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr. således:

 • Pulje A (Bydelspuljen): Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
 • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
 • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr. Intern pulje og kommunikation.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.621.679

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

858.000

200.306

657.694

Intern Pulje (C )

172.150

-

172.150

Borgerrettede projekter (B)

591.529

-

591.529

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

1.421.694

 

 

Videre proces

Lokaludvalget drøfter arbejdsplan og budget for 2020 under dagsordens punkt 14.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

 

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.