15. Skema med fælles spørgsmål til puljeaktiviteter

Tidligere beslutninger

 

Ved Lokaludvalgsmøde d. 21. november blev det besluttet, at udvalget gerne vil følge puljeprojekterne tættere med henblik på at kvalificere udvalgets vurdering af ansøgninger, aktiviteter og arrangementer. 

På baggrund af diskussionen blev lokaludvalgssekretariatet bedt om at udarbejde et udkast til skema, som udvalgsmedlemmerne kan bringe med sig, når de følger eller besøger aktiviteter eller arrangementer - med henblik på ensartethed.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. Lokaludvalget drøfter, hvordan udvalget fremadrettet skal arbejde med puljeprojekter.

2. Lokaludvalget beder sekretariatet om at lave en oversigt over puljeprojekter fra de sidste 3 år.

Problemstilling

Lokaludvalget ønsker at blive bedre klædt på i processen med at uddele puljemidler. Lokaludvalget overvejer at følge puljeprojekterne i 2020 tættere med henblik på at kvalificere udvalgets vurdering af ansøgninger, aktiviteter og arrangementer. Samtidig ønsker lokaludvalget et overblik over, hvordan puljemidlerne er blevet delt ud de senere år.

Løsning

Udvalget diskuterer, hvorvidt medlemmerne i højere grad skal deltage i puljeprojekter, hvilket projekter der skal deltages i og hvordan der skal meldes tilbage. For at sikre en fælles og ensartet praksis herfor, kan lokaludvalgsmedlemmerne bruge et skema til besøg af projekter. Se vedhæftede udkast.

Sekretariatet udarbejder oversigt over bydelspuljen for de seneste år i forhold til antal støttede ansøgninger, beløbsstørrelser på støttede ansøgninger, projekter og ansøgninger, der er støttet flere år i træk. 

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet.

 

Skemaet blev godkendt som værktøj, når lokaludvalgsmedlemmer fremover besøger støttede aktiviteter, projekter og arrangementer.

 

Lokaludvalgssekretariatet udarbejder oversigt over støttede aktiviteter, projekter og arrangementer, så Lokaludvalget herfra kan beslutte, hvilke projekter de gerne vil følge og besøge.