8. Ansøgning om støtte til "2 jazzkoncerter: Henning Munk & Plumperne og Leon Falk Satchmo Tribute/Göteborg" (2019-0316318)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte "2 jazzkoncerter: Henning Munk & Plumperne og Leon Falk Satchmo Tribute/Göteborg" med 15.000 kr. af 2020-puljemidler.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Brønshøj Copenhagen Jazz Club søger støtte til at afholde to koncerter i Kulturhuset Pilegården henholdsvis den 8. februar 2020 med danske Henning Munk & Plumperne samt den 18. april 2020 med svenske Leon Falk Satchmo Tribute. Koncerterne er en del af et program på otte koncerter i alt.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er voksne i bydelen, andre jazzinteresseret og medlemmer af Brønshøj Copenhagen Jazz Club. Der sælges billetter, og ansøger forventer 150 deltagere. Annoncering sker via medlemsblad, Brønshøj-Husum Avis, Kultunaut, ansøgers egen hjemmeside og Pilegårdens hjemmeside.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Forventede udgifter: 22.800 kr.
Forventede indtægter: 7.800 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorar samt forplejning. Der er indtægter fra billetsalg. Kulturhuset Pilegården stiller gratis lokaler til rådighed, og ansøgers bidrager med frivillig arbejdskraft i forbindelse med afvikling af koncerterne.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 15.000 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget (FU) støtter denne indstilling om fuld støtte.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Indstillingen blev godkendt.