13. Ansøgning om støtte til "Fastelavn på Brønshøj Torv" fra Bellahøj 21st Barking (2019-0316512)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. Lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Fastelavn på Brønshøj Torv" med 15.300 kr. af 2020-puljemidler.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale spejdergruppe Bellahøj 21st Barking søger støtte til at afholde fastelavn på Brønshøj Torv lørdag den 22. februar 2019 kl. 12-14. Der vil være tøndeslagning inddelt i fem alderskategorier (fire tønder til børn og én tønde til voksne) med præmier samt fastelavnsboller og kakao.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børn og deres familier. Det er gratis at deltage, alle er velkomne og udklædning er ikke et krav. Ansøger forventer 100 deltagere. Annoncering sker i Brønshøj-Husum Avis, på hjemmesider, Kultunaut og facebook samt plakater i lokale forretninger. Ansøger arbejder på at finde andre lokale foreninger til samarbejde om arrangementet, men der er ikke indgået konkrete aftaler endnu.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.300 kr.
Forventede udgifter: 23.300 kr.
Forventede indtægter: 8.000 kr. (sponsorater)

Projektet rummer udgifter til PR; indkøb af fastelavnstønder, præmier og pynt; forplejning samt indkøb af højtaler. Der søges lokal sponsorstøtte til en række af udgifterne, hvorfor lokaludvalget ikke ansøges om det fulde udgiftsbeløb. Ansøger bidrager selv med frivillige arbejdstimer.

Lokaludvalget har tidligere støttet "Fastelavn på Brønshøj Torv", senest i 2019, med 10.600 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 15.300 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget (FU) støtter denne indstilling om fuld støtte.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Thomas Bryde-Procida og Sune Vuorela er inhabile og deltager ikke drøftelse af denne sag.

 

Indstillingen om støtte blev godkendt.